Informeren is motiveren

Met deze woorden leidde plaatsvervangend korpscommandant, luitenant-kolonel Willem Melchers, op 18 december de tweejaarlijks terugkerende Korpsinfodagen in. Voor het zomer- en winterverlof, als het gros van het personeel op de kazerne is, organiseert de korpsstaf deze terugkerende infodagen met als doel kort terug te blikken op hetgeen bereikt is en om de volgende kompasstand aan te geven.

 

Nieuwe loot

Commandant Korps Commandotroepen (C-KCT), kolonel Jelte Groen, gaat in zijn presentatie onder andere in op het hoge operationele tempo van het Korps, dit jaar zijn er immers 15 rotaties geweest van verschillende (openlijke en geheime) missies. Aandacht ook voor de doorontwikkeling van het Korps. Met het oog op een verbreding van het takenpakket, gaat het Korps in 2018 verder met vier identieke commandotroepencompagnieën (103, 104, 105 en 108 Cotrcie) en zal er een vijfde eenheid worden toegevoegd (102 Cotrcie). 102 Cotrcie wordt gevuld met personeel uit de overige compagnieën (geen personele uitbreiding!) en kan als Strategisch Permanent Element (SPI) ingezet worden. Voor wat betreft de defensiepilot ‘Wendbaarheid’ waarin KCT participeert, ziet kolonel Groen op personeels- en materieelgebied de eerste resultaten. Op personeelsgebied worden enkele bevoegdheden naar C-KCT gedelegeerd. Met deze bevoegdheden kan maatwerk verricht worden en geeft C-KCT bruikbare instrumenten om personeel te behouden. Op materieelgebied worden stappen gemaakt om bureaucratie terug te dringen en procedures te verkorten.

 

Overige onderwerpen

  • Om KCT op korte termijn te faciliteren in de schietopleiding, worden op de kazerne volgend jaar twee prefab 50 meter indoor schietbanen gerealiseerd. Een baan voor de bekende individuele schietoefeningen en de andere baan zal ingericht worden als schiethuis voor scenariotraining door ploegen.
  • Naar voorbeeld van het door het Amerikaanse leger gehanteerde ‘Family Readiness Group’ (FRG), vraagt Sectie Personeel zich af of de huidige Thuisfrontorganisatie (TFO) niet breder moet worden getrokken. KCT is vaak voor langere duur ver weg in het buitenland op oefening of training. Waar de TFO zich alleen richt op de achterban van een uitgezonden militair/burger, bestrijkt de FRG de hele ‘omgeving’ van een militair en is 24/7 actief.