FLO kapitein Bert Thijssen

Op 20 juni is weer een KCT coryfee met functioneel leeftijdsontslag gegaan.

Nu was de beurt aan kapitein Bert Thijssen die pensionado is geworden.

Bert en zijn echtgenote Siske werden met een klassieke Amerikaanse cabriolet thuis opgehaald om hen naar de kazerne te brengen voor de afscheidsreceptie van Bert. De opkomst was enorm, dus het was gezellig druk in de kantine van het Korps. Veel bekenden van lang geleden gaven acte de présence. En natuurlijk waren de actieve collega’s van jong tot oud ook allemaal uitgenodigd.

C-KCT kolonel René van den Berg was de eerste spreker die afscheid ging nemen, namens het KCT, van deze bijzondere KCT’er. Hij overhandigde Bert het commandobeeldje in Cortenstaal, de verkleinde uitgave van het commandobeeld dat tijdens de Reünie van 2017 op de kazerne is geplaatst.

Het werd een ware reünie en diverse sprekers haalden bijzondere anekdotes aan van Bert gedurende zijn diensttijd. Bert heeft enorm veel ECO’s gedraaid in diverse functies en heeft daar niet alleen vele cursisten gevormd, maar ook zijn (ECO)instructeurs.

Veel functies heeft Bert vervuld binnen en buiten het KCT en de laatste jaren als kapitein en hoofd sectie S-1 gefungeerd.

Buitengewoon was dat er 15 leden van zijn peloton 104 wrnverkcie uit ‘83/’84 waren gekomen.

Toch bijzonder dat de mannen die als dienstplichtig commando van 36 jaar geleden zo voltallig zijn aangetreden om afscheid te nemen van hun instructeur en pelotonssergeant.

Bert was natuurlijk de laatste spreker en zijn speech ging vooral over zijn ‘leermeesters’ en wat die voor hem hebben betekend. Hij benadrukte nog eens even de aparte eenheid die het KCT is en die  nergens anders binnen de krijgsmacht te vinden is. Een eenheid waar geweldige capabele mensen werken. Bert benadrukte ook dat hij, in zijn periode als hoofd van de operationele personeelszaken (hfd S-1) vooral het verlies en daarna het regelen van de uitvaarten, van menig actieve- en post actieve collega’s als erg zwaar heeft ervaren.

 

Als laatste bedankte Bert natuurlijk zijn echtgenote Siske voor de steun die zij altijd gaf en beloofde haar dat hij nu meer tijd had om samen dingen te doen.

Goede waarnemers hebben kunnen zien dat Bert, maar ook anderen in de zaal emotioneel werden, prachtig!

 

Bert, bedankt voor al die jaren van collegialiteit, kameraadschap en vooral je humor.

Geniet van je tijd als pensionado samen met Siske.

 

NUNC AUT NUNQUAM