Korpskerstdiner 2015

Het Korps Commandotroepen is een hechte gemeenschap waar saamhorigheid en teamgeest gekoesterd worden. Om het hectisch jaar gezamenlijk in stijl af te sluiten, is het traditie om een diner voor al het personeel te organiseren. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Het bijzondere aan een Korpskerstdiner is dat het kader alle werkzaamheden verricht, van uitserveren tot afwassen. Om alle aangeschoven gasten goed en snel te kunnen bedienen, worden ruim 30 kaderleden gemobiliseerd en tijdig door de Chef Hofmeester in opleiding genomen.

 

Dit jaar werd het traditionele Korpskerstdiner op 17 december georganiseerd voor een sterk uitgedund KCT. Ruim 270 mannen en vrouwen van het Korps moeten het diner helaas missen, omdat zij o.a. uitgezonden zijn. Tijdens het diner kijken aalmoezenier en C-KCT, kolonel Swillens, vanuit hun perspectief in vogelvlucht terug op het afgelopen jaar. Zoals gebruikelijk worden de wensen, komend van de uitgezonden detachementen, hardop voorgelezen. Hoewel op missie en ver weg, zijn hun gedachten vandaag ook voor een moment bij het Korpskerstdiner.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gebruikelijk is dat de oudste adjudant een stichtelijk woord tot het gezelschap richt. Helaas kan de betreffende adjudant (zogenaamd) niet en laat zich vervangen door een ‘commando van het eerste uur’. Hij speelt met verve een korporaal afkomstig van Nr2 (Dutch) Troop. Hij staat stil bij acties die hij in het verleden heeft uitgevoerd en aan de kameraden die om hem heen zijn gesneuveld. De zichtbaar aangedane commando roept de mannen en vrouwen op om speciaal aan de maten te denken die hen in de afgelopen jaren zijn ontvallen. Tijdens een indringende minuut stilte keren bij eenieder bijna vergeten beelden en herinneringen terug. De spanning wordt doorbroken als hij bedankt voor het getoonde respect en een commandolied inzet. De eetzaal valt hem massaal bij.

Nadat het dessert in de gevulde magen is beland en de keukenbrigade is bedankt, gaat de burgerkleding aan. Voordat men huiswaarts keert om zich over te geven aan familie en de aanstaande feestdagen, komt iedereen toch nog eerst even bij elkaar in de kantine voor de allerlaatste kerstborrel. De eigen huisband CTC  maakt de sfeer compleet. Samen na praten en samen afscheid nemen van een bewogen en druk 2015. Na een welverdiend verlof zullen ze elkaar in 2016 weer treffen, gereed voor nieuwe uitdagingen.