Eerste fase ‘Skillslab Medic’ afgerond

Op dinsdag 22 maart is een flinke stap gezet op weg naar de realisatie van het ‘Skillslab Medic’. Het ‘Skillslab Medic’ moet operators een realistische oefen -en trainingsomgeving bieden voor het onderhouden van hun medische kennis en kunde. Wisselende scenario’s met het gebruik van voertuigen, wapens en vuurvoorstellingsmiddelen gaan, als het aan sergeant-majoor instructeur (smi) Jur van het geneeskundig peloton van Staf, staf -en verzorgingscompagnie ligt, tot de mogelijkheden behoren. Smi Jur is één van de drijvende krachten achter dit project en heeft vandaag de eer om de genisten te bedanken die in de afgelopen dagen twee essentiële onderdelen hadden gebouwd. Een onderdeel is de zgn. ‘Catwalk’. De ‘Catwalk’ is een verhoging die drie zijden van de oefenruimtes bestrijkt en dient als een soort podium. Dit podium kan gebruikt worden voor instructeurs en toeschouwers. Tevens heeft de genie een pleintje met een ‘portiekwoning’ gebouwd, waar nadering met voertuigen mogelijk is en binnendringingstechnieken kunnen worden geoefend.

 

Lang gekoesterde wens

Het fenomeen ‘Skillslab’ is niet nieuw binnen de landmacht en het concept wordt al bij diverse eenheden gebruikt. Een langgekoesterde wens van KCT-medics voor een realistische oefenruimte, krijgt voor het eerst een tastbare aanzet als de vorige Korpscommandant een werkbezoek aan een Amerikaanse zustereenheid brengt en de unieke mogelijkheden ziet van een dergelijke installatie. Een ongebruikte opslagloods/garage op verzorgingslocatie Rucphen is snel gevonden. Het budget voor het oorspronkelijke idee wordt relatief snel vrijgemaakt en bouwmateriaal wordt aangekocht. Het formaliseren van de plannen kost de nodige tijd, zeker als de wensen van invloed blijken te zijn op het bestemmingsplan. Na de noodzakelijke aanpassingen volgt er uiteindelijk toestemming om te bouwen.

 

Geniesteun

Om de bouwkosten te drukken wordt hulp gezocht bij de genie. Smi Jur wordt van de ene op de andere dag bouwpastoor en weet in overleg met de staf van 101 Geniebataljon (Wezep) zijn plannen in bouwtekeningen om te laten zetten. Voor het uitvoeren van de klus wordt 105 Geniecompagnie (Waterbouw) uit Den Bosch aangewezen. Deze compagnie is een onderdeel dat zelfstandig bruggen kan lanceren en onderhouden incl. de nodige bijkomende voorzieningen. Alhoewel ver van water vandaan, zetten de genisten van 105 Geniecompagnie hun tanden en handen met veel plezier in dit project. Smi Ron Boden van deze 105 Gncie, belast met de uitvoering van dit project, bevestigt: “Deze (waterbouw) genisten worden ook geacht timmerwerkzaamheden e.d. te verrichten en krijgen niet zo vaak de kans om in bestaande bouw iets neer te zetten dat uiteindelijk ook nog gebruikt gaat worden. Meestal staan we op een open plek en wordt ons bouwsel weer direct ontmanteld als we gereed zijn.”

 

Oplevering

De bouw verloopt voorspoedig en is er voldoende flexibiliteit om nog aanpassingen te verrichten. De genisten hebben het maximale in hun vermogen gedaan en er staat sinds vandaag een casco-opgeleverde installatie. In aanwezigheid van Korpsadjudant, aooi Art Groenendijk, en CSM van SSVcie, smi JP, overhandigt smi Jur een klein aandenken aan C-105 Gncie, majoor Koen van Dinter.

 

 

En toen….

De volgende stap is het verder afwerken en inrichten van het ‘Skillslab’. Zo moet o.a. de kale houten wand bekleed worden, verlichting aangepast worden en een vorm van klimaatregeling worden aangelegd. Om het trainings- en leereffect te verhogen wordt ook het gebruik van opnameapparatuur overwogen. Het boodschappenlijstje van smi Jur is lang maar noodzakelijk. Hopelijk kan hij binnenkort doorpakken en het ‘Skillslab Medic’ afbouwen. Het ‘Skillslab’ zal een onmisbare bijdrage leveren aan de medische getraindheid van zowel operators alsmede ploegmedics.