Commando’s timmeren hard aan de weg in Mali

mali

De operators van het Korps Commandotroepen die onder de vlag van VN-missie Minusma naar Mali zijn uitgezonden in de Special Operations Land Taskgroup (SOLTG), brengen voortvarend het missiegebied in kaart.

Majoor Ben, commandant van de tweede lichting maakt aan het eind van zijn periode de balans op. Afgelopen weekend droeg hij de leiding over aan zijn collega, majoor Maarten van SOLTG III. “Het operationeel tempo gedurende de missie was hoog en de duur van de verschillende operaties varieerde van
gemiddeld 7 – 12 dagen”, vertelt hij. “We zijn klein begonnen en geëindigd met een footprint van Timboektoe tot aan Menaka en van Telabit tot aan Tessit. Binnen onze operaties is gebruik gemaakt van alle denkbare inzetmethoden en middelen die deze VN-missie rijk is.” Volgens majoor Ben hebben de commando’s met hun noeste arbeid een wezenlijke bijdrage geleverd aan de MINUSMA missie. “Dit wordt bevestigd door de Force Commander”, vertelt hij.

overdracht camp castorNederland draagt in totaal met 450 militairen bij aan de VN-missie in Mali. De Special Forces is bij uitstek de eenheid die namens Nederland voor de noodzakelijke inlichtingen vanaf de grond kan zorgen. Hierdoor kan de commandant MINUSMA zijn eenheden effectief en efficiënt inzetten.