Nederlandse trainers in heel Afghanistan inzetbaar

Het Duits-Nederlands Special Operations Advisory Team (SOAT) mag de Afghan Territorial Force 888 in heel Afghanistan adviseren, assisteren en begeleiden. Het kabinet heeft dat vandaag besloten. De inzet van de Nederlandse eenheden was beperkt tot inzet in Noord-Afghanistan. De Duitse militairen kenden die beperking niet.

Nu gelden voor de Nederlandse en Duitse militairen van het SOAT dezelfde ‘regels’. Dat maakt de samenwerking effectiever en makkelijker. De Nederlandse special operations forces mogen nu desgevraagd en mits aan alle randvoorwaarden wordt voldaan, kort en bij uitzondering in heel Afghanistan ATF-888 bijstaan.

Inzetten waar dat nodig is

Nederland helpt de Afghan National Defence and Security Forces zich te ontwikkelen via een trainings-, advies- and assistentieprogramma. Het Duits-Nederlands SOAT helpt de Afghan Territorial Force 888. Deze eenheden voeren speciale politietaken uit in Noord-Afghanistan. Afgelopen oktober beveiligden ze bijvoorbeeld de Afghaanse parlementsverkiezingen.

ATF-888 wordt mede door de Duits-Nederlandse trainingen steeds beter. De Afghaanse regering wil de Afghan Special Security Forces kunnen inzetten waar ze voor de veiligheidssituatie nodig zijn. De eenheid moet daarom ook buiten Noord-Afghanistan kunnen worden ingezet voor een beperkte periode. Nederland en Duitsland willen dan ondersteuning blijven bieden met het SOAT.

Randvoorwaarden als altijd

De randvoorwaarden voor alle operaties van het Duits-Nederlandse SOAT in Afghanistan blijven gelden. Denk daarbij aan dezelfde randvoorwaarden op medisch gebied en de beschikbaarheid van vuur- en luchtsteun van bondgenoten. Bij ieder verzoek voor inzet van het SOAT wordt met die randvoorwaarden een afweging gemaakt.

De veiligheidssituatie in Afghanistan staat onder druk door de opstandelingen. Afghaanse overheidsinstanties, veiligheidstroepen, maar ook coalitietroepen in en rondom Mazar-e Sharif zijn doelwitten voor aanvallen. Voor de Nederlandse adviseurs zijn uitgebreide voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen genomen. De Nederlandse militairen zijn getraind en uitgerust om met deze dreiging om te gaan.

 

Bron: Ministerie van Defensie