Samenstelling commissie Historische Collectie Korps Commandotroepen (HC KCT)

De commissie is belast met het beheer en onderhoud van de HC KCT, het commando archief, het foto archief en goederen c.q. eigendommen van de Commandostichting voor zover deze aan de HC KCT in beheer zijn gegeven!

De commissie HC KCT bestaat uit:

–  Voorzitter: J. Bakker
–  Secretaris/penningmeester: E. Torenbos
–  IT-zaken: D. Pompen
–  Depotbeheer: M. de Beus en C. Beijer
–  Archief: C. Beijer
–  Wapenbeheer: P. Oosterbaan
–  Interieurverzorging: A. Rijnkels
–  Adviseur: S.F. Boons

Bereikbaarheid HC KCT:

Telefonisch: elke dinsdag van 09.00 – 15.00 uur op nummer 0165-358441 of via de mail: kct.museum@mmindef.nl
Bezoek alleen op afspraak!

 

 

Geef een reactie