Nederlands Indië

1945-1950

Een deel van het personeel van de ontbonden No 2 (Dutch) Troop en het Korps Insulinde vormde begin 1946 de kern bij de vorming van nieuwe para-commando-eenheden in Nederlands-Indië. Onafhankelijk van elkaar ontstonden het Depot Speciale Troepen (groene baretten) en de School Opleiding Parachutisten (rode baretten) met later de 1e Para-Compagnie. In 1948 werd het Depot Speciale Troepen omgedoopt tot Korps Speciale Troepen. In die tijd voerden deze eenheden een aantal korte acties uit tegen de republikeinen en een grootscheepse operatie op Celebes. In 1947 kwam middels de vorming van de Paragevechtsgroep de samenwerking tot stand tussen de paracompagnieën van de rode en groene baretten. In juli 1949 werden de rode en de groene baretten verenigd in het Regiment Speciale Troepen.

Kgesch indie 1

Djokjakarta

In december 1948, toen de militaire en politieke situatie dramatisch verslechterde gaf de regering Drees opdracht tot het inzetten van de zogeheten Tweede Politionele Actie. Op 19 december 1948 beten Nederlandse para-commando’s de spits af met een spectaculaire luchtlandingsraid op de republikeinse hoofdstad Djokjakarta, waarbij de gehele republikeinse regering, inclusief Soekarno, gevangen werd genomen.

 

Kgesch indie 2

Midden-Sumatra

Nauwelijks tien dagen later op 29 december 1948 volgde de dropping van de Paragevechtsgroep op Sumatra en de verovering van de olievelden bij Djambi. Op 5 januari 1949 was er opnieuw een gedurfde luchtlandingsoperatie op de olieterreinen bij Rengat en Ajer Molek op Sumatra. De drie genoemde luchtlandingsoperaties vonden plaats in een tijdsbestek van nog geen drie weken door dezelfde rode en groene baretten van de Paragevechtsgroep. Op 10 maart 1949 voerde de Paragevechtsgroep de laatste actiesprong uit boven Gading ten Zuidoosten van Djokjakarta. De politieke situatie wijzigde, en op 27 december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht plaats aan de Verenigde Staten van Indonesië. In het voorjaar van 1950 demobiliseerde een deel van het personeel in Indonesië. Het andere deel kwam naar Nederland.

Geef een reactie