Niet alleen veteranen lid?

De basis voor het lidmaatschap van een veteraan vormt de definitie uit de Veteranenwet. Kort gezegd: je moet op uitzending zijn geweest om een veteraan te zijn. De in deze wet omschreven erkenning, waardering en zorg zijn dan ook specifiek van toepassing op veteranen.

Echter: de Regeling Reüniefaciliteiten van het Ministerie van Defensie is een stuk ruimer van opzet. In die regeling zijn ook de oorlog- en dienstslachtoffers en postactieven opgenomen.

Postactieven zijn: gewezen militairen en burgerlijke ambtenaren van Defensie die ten minste twaalf jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord dan wel een vaste aanstelling als burgerlijk ambtenaar bij Defensie hebben gehad.

Op basis van deze regelgeving is het lidmaatschap dus ook mogelijk voor hen, die niet de status als veteraan hebben. We hebben daarbij in de statuten wel opgenomen dat de postactieve in zo’n geval minstens een periode van 3 jaar bij het KCT moet hebben gediend.

Heb je met een vaste aanstelling meer dan 12 jaar bij het Ministerie van Defensie gewerkt en daar van minstens 3 jaar bij het KCT gediend? Meld je dan aan als lid van de Vereniging Veteranen KCT met deze E-mail: registratie-veteranen@korpscommandotroepen.nl

Geef een reactie