SFC dag commandovrienden

SFC dag commandovrienden.

Al ruim voor de aanvangstijd komen de eerste begunstigers de kantine binnen.

Uiteindelijk zijn er rond 10 uur ruim 90 begunstigers voor deelname aan de SFC dag en al snel vinden de oudgedienden elkaar en komen de verhalen los.

Om kwart over tien gaat de hele groep naar de filmzaal waar waarnemend C-KCT de lkol Willem Melchers als eerste de aftrap doet met een presentatie over het KCT van nu.

De deelnemers mochten aangeven waar de interesse ligt en daar gaat de overste verder op in.

Gezien de hoeveelheid vragen blijkt de interesse erg groot.

Na waarnemend C-KCT is het woord aan het bestuur van de SFC. De voorzitter heet

iedereen van harte welkom. De penningmeester licht de financiële situatie toe en

Pieter van Amerongen, een van de ambassadeurs, houdt een pleidooi met een oproep aan iedereen om nog meer begunstigers in de eigen omgeving te werven.

Omdat ‘stichting fondswerving en beheer  commandogemeenschap’ een mond vol is legt Pieter uit dat er een nieuwe naam moest komen die beter bekt. Gekozen is voor ‘Commandovrienden’. Na het vaststellen van de nieuwe naam ontstond het idee om ook te kijken naar een uitmonstering die daar bij past. Gedurende de uitzendingen in Bosnië kwamen de KCT eenheden er achter dat je altijd anderen nodig hebt en als blijk van waardering voor die samenwerking werd een speldje uitgedeeld met een afbeelding van de groene baret. Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds mensen die dat speldje met trots dragen. Gezien dat krachtige symbool met geschiedenis is gekozen om deze informele traditie nieuw leven in te blazen. Alle begunstigers ontvangen een genummerd exemplaar om op die manier blijk te geven van het respect voor het Korps.

 

De ochtend wordt afgesloten met twee zeer informatieve lezingen. Hoofd Werving & Selectie en communicatie gaat uitgebreid in op werving en selectie.

De bottomline is, wil het KCT jou en wil jij het KCT. In de selectie wordt gekeken naar een groot scala aan competenties en vaardigheden op mentaal en fysiek gebied. In de vooropleiding en de commando-opleiding wordt gekeken of deze vaardigheden in voldoende mate aanwezig zijn.

In de tweede presentatie van plaatsvervangend commandant van het Opleidings- en

Traininingscentrum Speciale Operaties kapitein Maurice, wordt ingegaan op de manier hoe het vormingsproces verder gestalte krijgt.

Verder gaat Maurice in op de wijzigingen in de voortgezette commando-opleiding. De accenten komen meer te liggen op de basis assaulter-opleiding en minder op specialisaties. De gedachte is, om eerst een goed getrainde assaulter te worden en pas later te specialiseren. Ook is er veel aandacht voor de arbeid – rust verhouding in combinatie met slim trainen en uitgebalanceerde voeding.

 

Na de broodjeslunch werd het tijd om met z’n allen te vertrekken naar het tentenkamp.

De middag staat in het teken van een bezoek aan de heilige grond van de tentenkampen. Vele herinneringen kwamen spontaan naar boven met mooie anekdotes. De helft van de groep gaat onder leiding van de beheerder tentenkamp adjudant Kees mee voor een rondleiding op de tentenkampen. De andere helft krijgt een presentatie over een recente operationele  inzet van kapitein Paul. Beide verhalen worden met veel belangstelling gevolgd.

Om de dag goed af te sluiten was er nog gelegenheid om met een hapje en een drankje gezellig bij elkaar te zijn. De hapjes uit Shirley’s frietkot nemen ruim aftrek. Ook krijgt iedereen de speld ‘commandovriend’. De commandovrienden die niet aanwezig zijn op deze dag krijgen de speld toegestuurd.

Vanuit verschillende hoeken horen we dat na alle presentaties, waarin duidelijk wordt wat van de hedendaagse Commando gevraagd wordt, het respect alleen nog maar is toegenomen.