Korpskerstdiner 2023

Op woensdagmiddag 20 december 2023 heeft het traditionele Korpskerstdiner plaatsgevonden, het diner waar het kader nagenoeg alle werkzaamheden op zich neemt. Van opscheppen, uitserveren tot en met de spoelmachine. Dit als bescheiden dank aan het personeel voor de enorme inzet …

10 nieuwe commando’s

Onder een oorverdovend gejuich en applaus van commando’s, personeel van de Engelbrecht van Nassaukazerne en familieleden marcheerden op vrijdag 15 december 10 mannen de kazernepoort binnen. Doodmoe, maar trots en voldaan. Daarmee zat voor hen de ECO er op. Een …