Uitreiking gouden medaille

Op vrijdag 6 november is aan adjudant (aooi) Aart Groenendijk (Opleidings –en Trainingscompagnie adjudant), de gouden medaille voor langdurige (36 jaar), eerlijke en trouwe dienst verleend. De ceremonie vond plaats voor het front van het Korps en in aanwezigheid van familie, vrienden en (oud-) collega’s. De medaille werd uitgereikt door C-KCT, kolonel Swillens. In de aansluitende toespraak ging C-KCT in op vier specifieke elementen, elementen die diep verankerd liggen in de mens en militair aooi Groenendijk en als een rode draad door zijn diensttijd lopen: Eer, Trots, Traditie en Voorbeeldgedrag. In zijn toespraak vermeldde C-KCT ook dat aooi Groenendijk de nieuwe Korpsadjudant zal worden en aooi van der Krieken zal opvolgen. Na het spelen van het Wilhelmus volgde een levendige receptie in de kantine. Middels verhalen en anekdotes werd het verloop van zijn militaire loopbaan door vele (oud-) collega’s belicht.

DSC_8172__2

Het eerste Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst werd in 1825 door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit ingesteld. Het ereteken wordt toegekend in brons voor 12 jaar en in zilver voor 24 jaar dienst. Bij Koninklijk Besluit werd in 1859 ook een gouden medaille ingesteld voor 36 jaar dienst. De medailles waren destijds bedoeld als extra stimulans voor beroepsmilitairen die als korporaal of als onderofficier werkzaam waren.

Aooi Groenendijk proficiat met het gouden jubileum en alvast veel succes toegewenst met uw nieuwe functie.

Naschrift webredactie: De functie van Korpsadjudant wordt op 20 november a.s. gewisseld.