Onbekende Helden

Veteranen hebben in crisisgebieden wereldwijd belangrijk en potentieel gevaarlijk werk uitgevoerd namens de Nederlandse samenleving. De Stichting Onbekende Helden is van mening dat onze samenleving daar niet voldoende waardering voor heeft en als die waardering wel aanwezig is daar te weinig mee wordt gedaan.

De stichting is ontstaan uit een initiatief van ondernemers Jasper Schoenmakers en Fred Janssen, en voormalig Inspecteur Generaal der Strijdkrachten Lex Oostendorp.

Met de Stichting willen zij veteranen niet alleen praktische ondersteuning bieden vanuit het bedrijfsleven, ook willen zij onder de Nederlandse bevolking voor onze veteranen meer draagvlak en begrip te creëren. In landen als Amerika en Engeland is waardering voor veteranen iets waar de gehele samenleving dagelijks mee te maken heeft. Bij bijna iedere winkel zijn er acties voor veteranen, zijn banen speciaal gereserveerd voor veteranen en waardering wordt constant uitgesproken.

De missie van de Stichting is dan ook pas geslaagd als iedere individuele veteraan zich dagelijks gewaardeerd voelt voor zijn of haar inzet en op een passende en gewenste wijze kan deelnemen aan de arbeidsmarkt.

De praktische aanpak van de Stichting bestaat uit het inzetten en koppelen van contacten binnen bedrijfsnetwerken, waarbij deze bedrijven en netwerkdeelnemers kunnen aangeven zich met hun contacten te willen inzetten voor arbeids-, werkervarings- en stageplaatsen voor veteranen. Veteranen op hun beurt kunnen bij de Stichting kenbaar maken wat ze zoeken en nodig hebben, zodat beide partijen op een passende wijze aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

onbekendehelden logo

Daarnaast wordt een uitgebreid kortingsprogramma opgezet dat direct gelinkt is aan de veteranenpas van het Veteraneninstituut.

Herkenbaarheid wordt verkregen middels het beeldmerk van Onbekende Helden, waarmee organisaties en bedrijven zichtbaar kunnen maken dat zij zich inzetten voor veteranen en zij op die wijze ook hun waardering uitspreken. De eerste bedrijven hebben zich al aangemeld voor zo’n beeldmerk “veteranen hier werkzaam”. Uit de media blijkt dat er met verschillende bedrijven gesproken wordt over kortingen voor veteranen “veteranen welkom”.

Meer info over dit uitstekende initiatief is te verkrijgen via www.onbekendehelden.nl, op Facebook of via Email: info@onbekendehelden.nl