Autonome valschermen operationeel

Door een stuk steen afkomstig uit de Yuma Army Proving Ground (Arizona, VS) te overhandigen aan C-KCT, kolonel Jelte Groen, heeft op 15 december kolonel (KLu), André van Nispen, hoofd Afdeling Fixed Wing Aircraft bij de Directie Materieel Organisatie (DMO) de systemen officieel overgedragen aan het KCT. Yuma Army Proving Ground was het toneel waar in de afgelopen periode veel testen met de diverse systemen zijn uitgevoerd.

 

 

1-systemen-mod-klein

Control box

Autonome valschermen zijn onbemande valschermen met daaraan zware lasten tot zelfs 1.000 kg. Een control box op het systeem stuurt het valscherm met zijn lading a.d.h.v. GPS-informatie naar een vooraf geprogrammeerde locatie. De control box berekent zelf de route rekening houdend met o.a. hoogte en windinformatie. De systemen zijn in principe bestemd voor KCT en SFMARNS. 11 Luchtmobiele Brigade, betrokken bij het testprogramma, kan in een voorkomend geval ook gebruik maken van deze systemen.

 

 

 

firefly

Lange aanloop

Met de overdracht komt een einde aan een verwervingstraject dat eind jaren ’90 begon met een behoeftestelling. Het project kent naast de gebruiker (KCT en SFMARNS) en verwerver (DMO) vele andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld 336 Squadron (C-130), Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW), Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) en Defensie Para School (DPS). Autonome valschermen zijn nieuwe ‘spelers’ in het (Nederlandse) luchtruim en het spreekt voor zich dat de gevolgen van vigerende regel- en wetgeving enorm zijn. Veel werk moet dan ook aan dat front verricht worden. Vanaf 2013 komt het project met een andere leverancier in een stroomversnelling en kan al snel tot beproeving en certificering worden overgegaan. In zijn dankwoord benadrukt C-KCT dat de realisatie van dit project onmogelijk was geweest zonder de tomeloze inzet en energie van alle betrokkenen.

 

 

105-para-inzet

Inzetduur verlengd

Missies in Afghanistan en onlangs in Mali hebben het nut en noodzaak  van vrije-val ploegen inmiddels wel bewezen. Bermbommen, bewoonde gebieden en moeilijk begaanbaar terrein worden vermeden en onopgemerkt ‘zweeft’ de ploeg naar het opgegeven doel. Echter ploegen die middels valscherm zijn ingezet kunnen maar een zeer beperkte last met zich meevoeren. Door de ingebruikname van autonome valschermen wordt (heimelijke) bevoorrading van ploegen in lastig toegankelijk gebied mogelijk gemaakt en kan de inzetduur substantieel verlengd worden. De systemen worden beheerd en onderhouden door DPS.