Kunstacademie of KCT?

‘Ik was aangenomen bij de Kunstacademie en bij het Korps Commandotroepen. Ik kon kiezen!’

 

Nunc aut nunquam is het motto van het Korps Commandotroepen en betekent ‘nu of nooit’. Dat staat voor het doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid waarover iedere commando beschikt. Aan de leden van het Korps worden dan ook hoge fysieke en mentale eisen gesteld, maar er is tegenwoordig veel meer nodig om een Commando Speciale Operaties te worden. De Militaire Courant ging op bezoek bij majoor Bart van het Korps Commandotroepen op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal.

 

Door Jan Louwers

 

Voor het volledige artikel klik hier

 

Bron: militaire courant