Missies KCT

Al vanaf de oprichting in 1942 levert het Korps Commandotroepen een bijdrage aan militaire operaties overal ter wereld. In de laatste twintig jaren zijn commando’s vrijwel onafgebroken ingezet: van Bosnië tot Afghanistan en van Irak tot Mali.

Een groot aantal commando’s heeft voor zijn optreden een dapperheidsonderscheiding ontvangen.

Ondanks het geheime karakter van Speciale Operaties vinden wij het belangrijk de Nederlandse samenleving te informeren over onze eenheid en ons recht van bestaan. Samen met andere nationale en internationale eenheden werken we dagelijks aan de vrede en veiligheid van onze samenleving, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen.

Geef een reactie