In Memoriam kolonel b.d. Willem Leunissen (oud C-KCT)

Overleden op 10 november 2015 te Roosendaal in de leeftijd van 78 jaar.

In september 1956 meldt cadet Leunissen zich voor de officiersopleiding (Infanterie) op de Koninklijke Militaire Academie te Breda. In 1959 sluit hij de opleiding met succes af en wordt als tweede luitenant (tlnt) geplaatst bij 5de Depot Infanterie te Schoonhoven.

Lang blijft hij daar niet, want in oktober 1960 meldt hij zich bij het Korps Commandotroepen voor het volgen van de Elementaire Commando-opleiding. In december 1960 ontvangt tlnt Leunissen samen met lichtingsploeg 60-4 de felbegeerde groene baret en wordt hij als pelotonscommandant geplaatst bij 105 Cotrcie. Op 1 augustus 1961 wordt hij Plaatsvervangend Compagniescommandant bij de 105 Cotrcie in de rang van eerste luitenant (elnt). Als gevolg van de oplopende spanningen rond de Berlijn-crisis, vertrekt hij in september 1961 met 105 Cotrcie naar Bergen Hohne (West Duitsland). Ook hier blijft hij niet lang. Door personeelsproblemen in Roosendaal wordt hij op 15 december 1961 teruggehaald naar Roosendaal om pelotonscommandant bij de Commando-opleiding te worden.

Op 15 oktober 1962 verlaat elnt Leunissen het KCT. Hij wordt ter voorbereiding op een uitzending naar Suriname geplaatst bij het Regiment van Heutz te Oirschot. In de periode van 12 februari 1963 tot 14 maart 1964 verblijft hij in Suriname en voert diverse (lange) junglepatrouilles uit.

14 april 1964 meldt elnt Leunissen zich bij 42 Pantserinfanteriebataljon te Seedorf (West Duitsland). Na een korte periode te zijn opgetreden als waarnemend Compagniescommandant B-Compagnie, wordt hij op 1 juli 1964 officieel Compagniescommandant B-Compagnie met een gelijktijdige bevordering tot kapitein (kap). In augustus 1968 wordt hij geplaatst in Den Haag en blijft daar werkzaam tot eind 1968. In deze periode wordt ook de cursus Stafdienst op de Hogere Krijgsschool gevolgd.

Van januari 1969 tot april 1973 volgt zijn tweede tour bij het KCT, eerst als Hoofd Personeelszaken en daarna als Commandant 104 Waarnemings- en verkenningscompagnie (Wrnverkcie). Op 1 november 1972 wordt hij bevorderd tot majoor (maj).

Van juli 1973 tot juli 1977 vervult maj Leunissen staffuncties in Den Haag en Ermelo.

Van juli 1977 tot november 1978 volgt zijn derde tour bij het KCT en dan in de functie van Commandant Instructiecompagnie.

In november 1978 keert hij terug naar Seedorf (West Duitsland) en wordt in de rang van luitenant-kolonel (lkol) Commandant Treinenbataljon bij 41 Pantserbrigade.

Van 9 mei 1981 tot 6 mei 1983 volgt zijn vierde en laatste tour bij het KCT: C-KCT. Onder zijn stuwende leiding wordt een groot aantal projecten geïnitieerd, verder ontwikkeld en afgerond, o.a. professionalisering van 104 Wrnverkcie, het effectueren van een reorganisatie van het KCT en het vernieuwen van de oefening Pantserstorm annex Gevechtscursus. Het Korps scoort het predicaat ‘GOED’ tot ‘ZEER GOED’ bij een Commandanten Inspectie! Zijn afscheid van het Korps is spraakmakend en indrukwekkend.

Van mei 1983 tot 21 oktober 1985 is lkol Leunissen werkzaam bij Directoraat Materieel van de landmacht en houdt zich bezig met de aanschaf en het onderhoud van munitie. De gevolgen van dodelijke incidenten met mortiermijnen in 1983 vragen het uiterste van lkol Leunissen en zijn afdeling.

Op 21 oktober 1985 wordt hij bij het Commando Herhalingsoefeningen (COHHON) in Ossendrecht geplaatst, aanvankelijk als Hoofd Sectie Operatiën en later als waarnemend C-COHHON. Op 6 januari 1986 wordt lkol Leunissen in de functie van C-COHHON bevorderd tot kolonel (kol). In deze functie wordt hij op 27 april 1990 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor zijn ‘diepe kennis en brede ervaring, die van doorslaggevende betekenis zijn voor de legervorming en de Nederlandse defensie-inspanning’. Kol Leunissen draagt op 26 mei 1992 het commando over het COHHON over.

1 september 1992 gaat kol Leunissen met functioneel leeftijdsontslag en wordt na 36 jaar militaire dienst eervol ontslagen.

Na zijn diensttijd is kol b.d. Leunissen zeer actief gebleven als o.a.
projectleider en bestuurslid van diverse projectgroepen en stichtingen. Daarnaast was hij ook van 1993 tot 1997 buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Roosendaal en had hij het plezier en genoegen om 350 huwelijken te sluiten. Hij was ook van 1983 tot en met 1998 lid van de adviesraad van De Commandostichting en van 1998 tot september 2005 bestuurslid van De Commandostichting en Voorzitter van Commissie Contact Verenigingen Oud-Commando’s.

Met het overlijden van kol Leunissen nemen we afscheid van een inspirerend en immer joviale commando-officier die niet alleen interesse had voor de militair maar ook voor het gezin achter de militair. Kol b.d. Leunissen zal in familiekring gecremeerd worden. In december zal er een herinneringsdienst worden gehouden. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal deze op o.a. de website vermeld worden.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen alle sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.