Sociale zorg/Veteranenzorg

 

Het beleid van defensie is erop gericht dat militairen die zich voor Nederland hebben ingezet, recht hebben op erkenning en respect. Ook geeft Defensie hen, indien gewenst, hulp bij de verwerking van de nadelige gevolgen van hun dienstvervulling onder oorlogsomstandigheden, zowel fysiek als psychisch.

Met betrekking tot de sociale zorg voor commando’s incl. andere militairen actief dienende bij het KCT, burgermedewerkers, oud-commando’s, oud-gedienden en oud-burgermedewerkers van het korps en mede hun familieleden is in de structuur van De Commandostichting de Commissie Sociale Coördinatie actief. Veteranen hebben op basis van de Veteranenwet een bijzondere status. Specifiek voor hen is er daarnaast de Commissie Veteranen, die zich met name richt op de nuldelijnszorg. Meer hierover leest u hier!

Geef een reactie