Korpskerstdiner 2017

Na twee dagen van interessante briefings en de epische voetbalwedstrijd van de officieren tegen de onderofficieren, volgde op 20 december het traditionele Korpskerstdiner. Het bijzondere aan een Korpskerstdiner is dat het kader het uitserveren en ondersteunende diensten zoals afwassen, voor zijn rekening neemt. De keuken heeft een exclusief vier-gangen diner voorbereid voor 550 hongerige magen en staat op scherp.

 

Nadat Commandant Korpscommandotroepen (C-KCT), kolonel Jelte Groen, al het personeel voor hun inzet bedankt heeft en een ieder een welverdiend kerstverlof en smakelijke maaltijd heeft toegewenst, komt na een korte aarzeling de logistieke trein op stoom. Het diner wordt een aantal keren onderbroken door sprekers. Een van de sprekers is aalmoezenier (aal) majoor Javelin Zwakhalen. Aanvankelijk valt het stichtelijk woord een aantal mensen zwaar op de maag, maar de boodschap wordt direct helder als de aal onder andere zegt: “Breng elkaar in herinnering dat we nooit voor onszelf zullen kiezen en altijd voor elkaar, want zo onderhouden we een Korpsgeest die ons, ook wanneer het ons individueel even te veel wordt, onder de vleugels neemt”.  Het diner wordt afgesloten met het bedanken van de keukenbrigade die weer een bijzondere prestatie heeft geleverd.