Eenmalige inhaalslag vaardigheidsemblemen en bevordering

Donderdagochtend 20 juli heeft de uitreiking van recent ingevoerde vaardigheidsemblemen plaatsgevonden. Aansluitend volgde er een bevordering. In de afgelopen periode is een drietal nieuwe vaardigheidsemblemen geïntroduceerd. Het betreft het JTAC-embleem (Joint Terminal Attack Controller, voorheen Forward Air Controller), het OWG-embleem (Optreden Waterrijke Gebieden) en het UAV-embleem (Unmanned Aerial Vehicle, onbemande vliegtuigen). Zowel het JTAC-embleem als het UAV-embleem worden krijgsmachtbreed gedragen. Het OWG-embleem is echter alleen voorbehouden aan de commando-speciale operaties (commando-specops). Omdat de vaardigheidsemblemen met terugwerkende kracht worden toegekend, zijn deze ochtend naast actief dienenden ook diverse oudgedienden van het Korps ingetreden. De uitreiking wordt verricht door commandant Korps Commandotroepen, kolonel Jelte Groen.

 

 

Erkenning en waardering

Uit ervaringen en evaluatieverslagen blijkt dat KCT JTAC’s (voorheen FAC’ers) meer dan eens een cruciale rol hebben gespeeld in het succes van de vele SOF operaties die Nederland in verschillende operatiegebieden heeft uitgevoerd. JTAC’s zijn zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheid en het effect van hun handelen, maar waren tot voor kort niet als zodanig herkenbaar. Het KCT heeft daarom 4 april 2011 het initiatief genomen om de bijdragen van deze doelgroep krijgsmachtbreed te erkennen en te waarderen en het bevoegd gezag verzocht dit mogelijk te maken. Daaropvolgend werd er een nieuw JTAC embleem ontworpen dat 7 oktober 2016 voor het eerst werd uitgereikt (zie webartikel). Het KCT beschikt sinds 1993 over 51 opgeleide en inzetbare FAC/JTAC’s.

Het OWG-vaardigheidsembleem wordt uitgereikt aan de commando-specops die met goed gevolg de 13 weekse opleiding heeft gevolgd. Met dit certificaat is de commando-specops inzetbaar als tactisch gevechtsduiker KCT.

Het UAV-vaardigheidsembleem is bedoeld voor opgeleide UAV-operators die zowel (handheld) onbemande vliegtuigjes als drones op afstand kunnen besturen. Binnen de krijgsmacht is inmiddels een grote verscheidenheid van vliegtuigjes en drones operationeel, die voor diverse taken worden ingezet. Met het uitgeven van de drie vaardigheidsemblemen wordt de bijzondere rol van deze specialisten erkend en tevens waardering uitgedrukt.

 

Bevordering

Aansluitend op de uitreiking van de vaardigheidsemblemen volgt een bevordering. Kapitein Koen wordt binnenkort de nieuwe C-103 Cotrcie en daar zit de majoorsrang aan vast. Nadat C-KCT en de huidige C-103 Cotrcie, majoor Maarten, de nieuwe rangonderscheidingstekens op de schouders hebben geschoven, worden die, zoals de traditie dat wil, natgemaakt met gerstenat. Met het inrukken van de troepen komt er een einde aan een bijzonder Korpsappel. Het gros van het Korps neemt de kortste route naar de kantine om de verse majoor Koen te feliciteren en de nieuwe vaardigheidsemblemen van dichtbij te bewonderen.