Commissie Veteranen

De Commissie Veteranen is in het kader van de doelstellingen van De Commandostichting belast met:

a. Het adviseren in en het doen van voorstellen met betrekking tot het te voeren veteranenbeleid;

b. het in nauw overleg met de vertegenwoordiger van De Commandostichting voorbereiden van de vergaderingen van het Veteranen Platform en hem ondersteunen bij die vergaderingen;

c. het namens De Commandostichting onderhouden van de contacten met het Veteranen Instituut;

d. het waar nodig vervullen van een bemiddelende en coördinerende rol tussen het Veteranen Instituut en de veteranenvrijwilligers van de commandoverenigingen;

e. het verzorgen van de scholing van deze vrijwilligers;

f. het functioneren als vraagbaak voor deze vrijwilligers en

g. het coördineren van de regionale steunpunten van deze vrijwilligers.

De Commissie Veteranen coördineert vanuit de doelstellingen van De Commandostichting de (na) zorg voor diegenen die daar een beroep op doen.

Bereikbaarheid Commissie Veteranen

Bij dringende aangelegenheden kan contact worden opgenomen met de contactpersoon van de Commissie Veteranen, telefoonnummer:
 
06-57648236 veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl

N.B. Indien gewenst kan natuurlijk ook rechtstreeks contact worden opgenomen met het Veteranenloket

Veteranenloket

Vanaf 11 juni 2014 vervangt het Veteranenloket het Centraal Aanmeldpunt voor Veteranen van het Veteraneninstituut (CAP/Vi). Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. U kunt bij het loket terecht met elke vraag op het gebied van dienstverlening en zorg: klein of groot, persoonlijk of praktisch. Dat geldt ook voor uw relaties.

info@veteranenloket.nl
www.veteranenloket.nl
088-3340000

Geef een reactie