De Groene Baret

‘De Groene Baret’ wordt uitgegeven door en onder verantwoording van De Commandostichting, met als doel de begunstigers van De Commandostichting zo goed mogelijk voor te lichten over heden en verleden van het Korps.
Daarnaast wordt ‘De Groene Baret’ verspreid over civiele en militaire instanties die een relatie hebben met het Korps Commandotroepen c.q. De Commandostichting

De Groene Baret wordt 4 x per jaar uitgegeven.
In principe op de laatste vrijdag/zaterdag van de maanden maart, juni, september en december.

Verschijningsdate 2021:

De deadlines zijn:

Maandag 8 februari

Maandag 10 mei

Maandag 16 augustus

Maandag 8 november

Oplage : 4100 exemplaren
ISSN : 1382-1024

Begunstigers:

Ontvangen ‘De Groene Baret’ indien zij hun donatie hebben voldaan.
Meer informatie over aanmelden? Klik hier!

Geef een antwoord