Commando-overdracht

Op vrijdag 8 januari heeft kolonel Jan Swillens voor het front van het aangetreden Korps Commandotroepen, het commando over het Korps overgedragen aan kolonel Jelte Groen. Aanwezig waren o.a Ridders MWO majoor Kroon en majoor Tuinman, Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif, enkele leden van de Vaste Kamercommissie Defensie, de Burgemeester van Roosendaal, mijnheer Niederer, en diverse (inter)nationale gasten.

 

 

Van waarnemen naar full spectrum Special Forces inzet

“In de afgelopen 25 jaar is het Korps Commandotroepen getransformeerd. Van onzichtbaar waarnemen en verkennen uit een put, naar wereldwijde, high-tech full spectrum Special Forces inzet. Maar wat niet is veranderd zijn de kernwaarden van het KCT en onze korpsgeest.” In zijn toespraak gaat kolonel Swillens in op de veranderingen die het Korps heeft doorgemaakt. Zo zegt hij verder over het vertrouwen dat het KCT geniet: “In de afgelopen jaren hebben we bij diverse inzetten ervaren dat niet alleen onze Minister en de Commandant der Strijdkrachten, maar ook onze volksvertegenwoordigers veel vertrouwen hebben in het KCT. Het feit dat vandaag twee Kamerleden hier aanwezig zijn, waarderen wij zeer.” Hij sluit af met kolonel Groen succes te wensen en de mannen en vrouwen van het KCT te bedanken. Voordat tot de feitelijke overdracht wordt overgegaan, brengt Vera de Bree begeleid door de ingetreden muziekkapel, de Ballad of the Green Beret ten gehore, een muzieknummer dat iedere commando raakt in het hart.

 

 

website Groen speech

Ik sta voor jullie klaar

Na de toespraak draagt kolonel Swillens het vaandel over aan kolonel Groen. Met het uitspreken van: ”Hiermee aanvaard ik het commando over het Korps Commandotroepen” heeft het Korps een nieuwe C-KCT. In zijn toespraak bedankt hij zijn voorganger en benadrukt de grote rol die kolonel Swillens heeft gespeeld in de doorontwikkeling van het Korps. Kolonel Groen ziet het als zijn missie om met volle overtuiging het werk van kolonel Swillens verder uit te bouwen en eindigt met: ”Mannen en vrouwen van het KCT, na een week van overgave en overname voel ik mij nu al thuis en een deel van het team. Ik sta voor jullie klaar en ik weet dat ik ook op jullie kan rekenen”.

 

 

website legpenning

 

Innovatief en volhardend

“Verrassing is één van de grondbeginselen van het gevecht.” stelt luitenant-generaal Mart de Kruif en laat kolonel Swillens onverwacht uittreden. Voor zijn verdiensten binnen het Nederlandse Special Operations Forces domein ontvangt kolonel Swillens een bijzondere waardering in de vorm van de legpenning van Commandant Landstrijdkrachten in goud (nr 55) met de inscriptie ‘Innovatief en volhardend’.

 

 

website bevordering

Bevordering

Nadat de ceremonie op de appelplaats is afgesloten, volgt een druk bezochte receptie in de kantine. Niet alleen felicitaties en geschenken voor de scheidende en nieuwe C-KCT maar ook voor hun respectieve echtgenotes. De receptie wordt onderbroken voor de bevordering van kolonel Swillens tot brigade-generaal. De vader van kolonel Swillens en luitenant-generaal de Kruif verrichten de bevordering. Brigade-generaal Swillens zal vanaf vrijdag 15 januari het commando over 43 gemechaniseerde Brigade in Havelte voeren. Speciale woorden van dank worden uitgesproken door de Voorzitter van De Commandostichting, luitenant-kolonel b.d. Hans Eerhart (oud-Korpscommandant) en Plv C-KCT, luitenant-kolonel Huub Smeets.

 

 

website uitschieten

Uitschieten

Als de receptie ten einde is, wordt het de hoogste tijd om afscheid te nemen van de familie Swillens. Een erehaag, gevormd door gasten en de mannen en vrouwen van het Korps, markeert de weg naar de uitgang van de kazerne. Hand in hand passeert brigade-generaal Swillens met zijn gezin de erehaag en wordt hij, zoals de traditie dat wil, met veel machinegeweergeratel ‘uitgeschoten’. Deze bijzondere dag is echter voor hem nog niet afgelopen. ’s Avonds wacht hem nog een gastoptreden in het TV-programma ‘Van Liempt Live’, een programma van RTL-Z.