Speciale Operaties

SF dagger KCTDe hoofdtaak van het Korps Commandotroepen is veelzijdig. Speciale operaties worden uitgevoerd door kleine eenheden die met speciale uitrusting worden ingezet in vijandelijk gebied. De commando’s moeten bij de uitvoering van de taken volledig op zichzelf kunnen staan.

Speciale operaties zijn van strategisch dan wel operationeel belang en worden daarom in principe vanuit de hogere bevelsniveaus geïnitieerd. De uit te voeren opdrachten kunnen dienen ter ondersteuning van conventionele militaire operaties, acties zijn in het kader van crisisbeheersingsoperaties dan wel volledig op zichzelf staan. De opdrachten kunnen zowel passief als actief van aard zijn.”

Binnen het spectrum van Speciale Operaties onderscheiden we de volgende hoofdtaken: Special Reconnaissance, Military Assistance en Direct Action.

Special Reconnaissance

Speciale verkenningen, om informatie te krijgen over een vijandig of semi-vijandig gebied, dreiging of aanvalsresultaten.

Direct Action

Offensieve acties, zoals hinderlagen, sabotage en aanwijzen van doelen.

Military Assistance

Militaire ondersteuning, om bondgenoten of groeperingen te trainen en adviseren.
Daarnaast voeren de commando’s activiteiten uit op het gebied van  contraterrorisme en bevrijdingsacties.

Geef een reactie