Medaille uitreiking laatste rotatie MINUSMA.

Op 2 februari heeft de medaille uitreiking SOLTG Rotatie 8 MINUSMA plaatsgevonden.

In een korte inleiding heet C-KCT, kolonel Jelte Groen, de families en genodigden welkom en geeft aan eerst het belangrijkste te doen en dat is het uitreiken van de medaille. Het betreft de Herinneringsmedaille Vredesoperaties met de gesp VN Operaties aan een deel van het personeel van de achtste en laatste rotatie van Special Operations Land Task Group SCORPION vanwege hun uitzending naar Mali.

Task Group Scorpion is een eenheid samengesteld met personeel uit verschillende andere eenheden en daarom zullen, naast C-KCT, de medailles ook worden uitgereikt door:

Commandant 11 Luchtmobiele Brigade, generaal Matthijssen en  Commandant van de Explosieven Opruimings Dienst Defensie, kolonel van Oirschot.

Daarnaast zal ook Hoofd Afdeling Joint Speciale Operaties van de defensiestaf ondersteunen bij de uitreiking van de medailles.

Leden van de Thuisfrontafdeling reiken een herinneringsanjer dan wel medaillon uit aan alle militairen, deze zijn echter bedoeld voor de partner dan wel de kinderen van de uitgezonden militairen.

Na de uitreiking gaat C-KCT in op de missie.

2 februari, is voor de aangetreden militairen van het Korps Commandotroepen een bijzondere dag. Niet alleen sluiten ze op 2 februari met deze ceremonie een periode van ruim twee-en-een-half jaar intensieve inzet in Mali af, maar 2 februari is ook de verjaardag van sgt(1) Kevin Junker, een operator die ons vorig jaar plots ontvallen is. Kevin maakte deel uit van de compagnie die hier aangetreden staat.

 

De Verenigde Naties proberen de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Dit gebeurt met de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali, oftewel MINUSMA. Nederland leverde sinds april 2014 een belangrijke bijdrage aan deze VN-missie.

Een cruciaal deel van de Nederlandse bijdrage was de Special Operations Land Task Group of SOLTG, waarvan de kern aangetreden staat voor deze medaille uitreiking. Rotatie 8 is de laatste SOLTG.

In december is het stokje overgedragen aan een verkenningseenheid van 11 Luchtmobiele brigade en maakt het Korps Commandotroepen geen deel meer uit van deze VN-missie.

Het betreft hier alleen de kern van Task Group Scorpion 8 omdat deze 8ste rotatie net als rotatie 7 een internationale samenstelling had. Naast Nederlandse militairen bestonden rotaties 7 en 8 ook uit Special Forces uit Denemarken en Tsjechië, die hun medaille in hun eigen thuisland ontvangen. Vorige week is het KCT  met een vertegenwoordiging aanwezig geweest bij de uitreiking van de VN-medailles aan de Tsjechische collega’s. De Tsjechen waren vol lof over de professionaliteit van de Nederlanders en de prima verlopen samenwerking. Commandant SOLTG 8, majoor Joost is daar onderscheiden met een Tsjechische medaille voor zijn rol in het succesvol laten optreden van het Tsjechische detachement.

 

Task Group Scorpion is een speciaal opgeleide en uitgeruste taakeenheid, die naast de al eerder genoemde Deense en Tsjechische militairen verder bestaat uit militaire professionals van verschillende Nederlandse eenheden.

De kern van de taakeenheid bestaat uit 108 Commandotroepencompagnie en hieraan zijn toegevoegd:

een grond gebonden verkenningseenheid, een geniegroep en een mortiergroep van 11 Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen, explosieven opruimingsdeskundigen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, en “last but not least” een arts van de Marine.

In Afghanistan is het Special Operations taakgroep-concept ontwikkeld en beproefd, en ook in Mali is aangetoond dat het geïntegreerd optreden uitstekend werkt.

Belangrijk is dat voor vertrek samengesteld, dus als complete eenheid, wordt geoefend. Hiervoor is een doordacht en intensief opwerkprogramma doorlopen, waar de nadruk ligt op integratie. Het spreekt voor zich dat de integratie voor deze internationale rotatie nog belangrijker was dan voor de eerdere, puur Nederlandse rotaties.

Elke militair, inclusief het internationale deel, was al op zijn eigen vakgebied inzetbaar, maar alle elementen samenvoegen tot een effectieve Task Group is het doel van het opwerkprogramma.

Met onder meer missie gerichte opleidingen, staftrainingen, uitgebreide schietoefeningen in Bergen/Hohne, Duitsland en de afsluitende Black Scorpion oefening is alle beschikbare tijd tot het vertrek van de Task Group naar Mali zo optimaal mogelijk gebruikt.

Voor het opwerkprogramma worden vooral ook ervaringen en geleerde lessen van voorgaande rotaties gebruikt, een systeem wat al jarenlang wordt toegepast bij het Korps:

De opdracht in Mali van Task Group Scorpion was om de VN Force Commander te voorzien van inlichtingen en te ondersteunen in de meest ruime zin des woords.

Alle SOLTG-rotaties hebben kunnen voortbouwen op de resultaten van hun voorgangers. Het feit dat deze rotaties als kern een Commandotroepencompagnie hadden, maakte de overdracht van cruciale informatie voor, tijdens en na de missie eenvoudiger en het uitbuiten van deze informatie effectiever.  Rotatie 8 heeft optimaal gebruik gemaakt van de eerder opgedane kennis van de lokale situatie en door proactief en intensief op te treden enkele indrukwekkende resultaten geboekt. Vele operaties zijn succesvol uitgevoerd, hierbij zijn niet alleen erg veel waardevolle inlichtingen verzameld, maar zijn ook geheime opslagplaatsen voor wapens en explosieven gevonden en ontmanteld, IED’s tijdig ontdekt en ook verschillende andere VN-eenheden geholpen in hun optreden.

 

Hierdoor is niet alleen de situatie in het operatiegebied verder positief beïnvloed maar is ook de Force Commander weer beter geïnformeerd met relevante en vaak cruciale inlichtingen. Dit biedt hem vervolgens de mogelijkheid de juiste beslissingen te nemen voor de MINUSMA-missie als geheel.

 

De afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben duidelijk laten zien dat als de Force Commander met een probleem zat, hij als eerste aanklopte bij de Special Operations Land Task Group Scorpion. Met het optreden van rotatie 8 is er opnieuw een enorm goede indruk achtergelaten en zijn het uitstekende ambassadeurs voor Nederland geweest.

De waardering die  de Force Commander heeft uitgesproken in zijn Letter of Recommendation voor de Commandant SOLTG 8, majoor Joost , samen met de eerder genoemde Tsjechische waardering, straalt af op de gehele eenheid.

 

In december is de missie overgedragen aan collega’s van 11 Luchtmobiele brigade die, aangevuld met militairen van andere eenheden, een Long Range Reconnaissance Task Group vormen oftewel een lange afstands verkenningseenheid. We wensen deze nieuwe eenheid veel krijgsmansgeluk in zijn missie.

 

Tot slot bedankt C-KCT het thuisfront.

Alleen het gezin runnen, alleen communiceren via telefoon of internet, misschien ook angst of het wel goed zal gaan. Zaken die je pas echt begrijpt als je thuisfront bent geweest.

De zojuist uitgereikte medaille is niet alleen voor de militair, maar ook voor het thuisfront. Hun medaille is ook uw medaille.

 

Aan het eind van deze ceremonie rest nog een formele handeling en dat is het bevestigen van de vlaggenbanden van de MINUSMA-missie aan de uitzendvlaggen van de uitgezonden eenheden van het Korps.

De Commandotroepencompagnieën en het Korps als geheel hebben een uitzendvlag waaraan na elke missie een zogenaamde vlaggenband wordt bevestigd met daarop het land, de periode en het jaar van de betreffende missie.

Aangezien alle Commandotroepencompagnieën een of meerdere malen zijn uitgezonden naar Mali en het Korps als geheel deze eenheden telkens heeft opgewerkt, worden aan vijf uitzendvlaggen deze vlaggenbanden bevestigd.

Na het ten gehore brengen van het WILHELMUS wordt de ceremonie afgesloten en iedereen uitgenodigd op de receptie.

Tijdens de receptie neemt C-108 Cotrcie het woord en roept alle kinderen naar voren. Na een heuse exercitie les krijgen de kinderen hun medaille opgespeld. Ook de mensen van de Sectie 1 die altijd klaar staan voor de compagnie op uitzending worden door de CSM in het voetlicht gezet.

Als afsluiting krijgen negen militairen van C-KCT de operationele wing uitgereikt omdat zij ten tijde van  een eerdere uitreiking nog op uitzending waren.