HERINNERINGSMEDAILLE INTERNATIONALE MISSIES CBMI

Als laatste activiteit van 2016 staat de uitreiking van de  herinneringsmedaille internationale missies Capacity Building Mission Irak (CBMI) op de agenda.

 

 

Donderdagmiddag 22 december staat het Korps aangetreden om de medaille uit te reiken aan de CBMI rotatie 4 en 5.

Het Korps is maar op twee of drie momenten per jaar min of meer voltallig aanwezig. Van die schaarse momenten wordt gebruik gemaakt om belangrijke ceremonies te plannen. Ook nu is het Korps min of meer voltallig maar ook nu niet helemaal compleet. 108 Cotrcie komt later op de dag terug als laatste rotatie van het KCT van de MINUSMA missie in Mali. Daarnaast zijn ook nu mensen van het Korps ingezet samen met collega’s van Maritime Special Forces  (MARSOF) voor de genoemde CBMI-missie.

De CBMI-missie in Irak is een nog steeds lopende missie en is vanaf het begin een joint missie. Dus samen met collega’s van andere krijgsmachtdelen. MARSOF heeft van het begin personeel geleverd voor deze missie. Luitenant kolonel der Mariniers Jur van Nee, commandant MARSOF zal dan ook de medailles mee uitreiken, evenals kolonel Maurice Timmermans Hoofd Special Operations van de defensiestaf.

De uitreiking zal vergezeld gaan door leden van de thuisfrontafdeling die een herinneringsanjer of medaillon uitreiken aan alle uitgezonden militairen bedoeld voor de partner of kinderen.

Na het uittreden van de te decoreren militairen van rotatie 4 en 5 gaat C-KCT samen met C-MARSOF en H-JSO over tot het uitreiken van de medaille.

 

Eind 2014 begon de planning van CBMI en al snel werden de eerste twee SOF-planners naar Bagdad gestuurd om de missie ter plaatse gestalte te geven. Vanaf het allereerste begin was de kwaliteit hoog en zijn er sindsdien vele successen geboekt en is de missie verder ontwikkeld.
C-KCT roemt de initiatiefrijke en gedreven manier de missie zo optimaal mogelijk te laten verlopen en verbeteren.  De CBMI-missie heeft zich hierdoor niet alleen verder kunnen ontwikkelen tot een steeds hoger niveau van de opleiding van de Iraakse SOF-eenheid maar daarnaast zijn ook de taken steeds verder uitgebreid.

Nederland heeft een sleutelpositie in de internationale staf en heeft nog steeds de leiding in de Iraakse Commando cursus en de instructeurs cursus.

Ook is de CBMI-missie uitgebreid naar Noord-Irak waar een team werkzaam is.

De CBMI-missie levert een belangrijke bijdrage voor de regering van Irak in de strijd tegen Islamic State (IS). Een aantal jaren geleden had nog niemand van IS gehoord. Als we nu naar het midden Oosten kijken dan heeft deze regio door toedoen van IS het zodanig zwaar te verduren gehad dat het waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zal zijn.

 

Op dit moment speelt zich een cruciale fase af in strijd tegen IS rondom MOSUL in Noord-Irak. Veel van de door onze mensen opgeleide Iraakse militairen zijn ingezet ter ondersteuning van deze cruciale fase in de strijd.

De Iraakse militaire leiding is erg blij met de inbreng van de Nederlandse instructeurs en de positieve invloed die onze mensen hebben op de inzetbaarheid van hun militairen.

Tot slot bedankt C-KCT het thuisfront voor alle steun aan hun militaire relaties. De anjer en het medaillon zijn een kleine blijk van waardering voor de cruciale rol die het thuisfront speelt voor de uitgezonden militair.