Commando-overdracht

Vrijdag 14 september heeft commandant Korps Commandotroepen (KCT) kolonel Jelte Groen tijdens een ceremonie op de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal het commando over het KCT overgedragen aan kolonel René van den Berg.

Afgelopen drie jaar zijn rumoerig geweest. Zowel hoogte als dieptepunten hebben zich tijdens het commando van kolonel Groen afgespeeld. Het Korps heeft in 2016 uit handen van Zijner Majesteit de Koning de Militaire Willems-Orde ontvangen. Vlak daarna werd sergeant-majoor Sander Klap dodelijk getroffen tijdens een contraterreuroefening. Kolonel Groen bedankte het Korps voor zijn inzet en stelde vast dat in deze periode veel bereikt is. De doorontwikkeling van het Korps is er echter nog niet afgerond. Ook de komende jaren zal er verder geïnvesteerd moeten worden om het KCT toekomstbestendig te maken.

 

Overdracht

 

Nadat kolonel Van den Berg het commando aanvaarde sprak hij zijn waardering uit voor het geleverde werk van zijn voorganger.

 

Speech Kolonel Van de Berg.

 

Geachte aanwezigen, zojuist heb ik het commando aanvaard over het Korps Commandotroepen. Het Korps waarin ik ben opgegroeid, het Korps dat mij heeft gevormd en het Korps waar ik mij thuis voel. Het Korps Commandotroepen is een eenheid die zich kenmerkt door een enorme gedrevenheid en missiementaliteit. Een eenheid die ernaar streeft te leven naar haar kernwaarden, moed, beleid, trouw, eer en trots. Een eenheid die zich tevens kenmerkt door een enorm kameraadschap.
Illustratief voor deze kameraadschap is de aanwezigheid hier van de maten van het Duchtbat 2 peloton waarvan ik deel uitmaakte en de maten van mijn dienstplichtig commando-peloton, de lichting 91-2. Mannen, grote klasse dat jullie er zijn.
Maar deze kameraadschap beperkt zich niet tot het eigen Korps. Illustratief hiervoor is het feit dat zojuist 150 kilometer hiervandaan de uitvaartceremonie van een collega van NLMARSOF: de sergeant der Mariniers  JJ Hulst heeft plaatsgevonden waarbij commando’s deel hebben uitgemaakt van de draagploeg. Door maten die zij aan zij hebben gestreden in Afghanistan. Ik wens de maten van NLMARSOF en de familie van JJ veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.  Overste der Mariniers Dirkx, Joost, ik verzoek je nogmaals onze condoleances over te brengen.
Ik richt me nu tot mijn voorganger, de aftredend Commandant Korps Commandotroepen, Kolonel Groen, Jelte. De afgelopen periode kenmerkt zich als een rumoerige periode, met vele hoogtepunten maar ook dieptepunten. Ik heb respect voor jouw incasseringsvermogen en veerkracht. Het Korps Commandotroepen heeft een aantal jaren geleden haar doorontwikkeling ingezet, waarvan de contouren op dit moment goed zichtbaar worden. Ik wil jou bedanken voor hetgeen je hierin hebt betekend. Tevens wil ik je bedanken voor je steun en openheid de afgelopen overgave/overname periode en ik wens jou en uiteraard Antiny en jullie kinderen, Anke en Rikst,  het allerbeste toe in je nieuwe functie in de Verenigde Staten.
Dan wil ik me graag richten tot de Commandant der Landstrijdkrachten, de Generaal Beulen. Generaal, ik wil u bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. U kunt op mij rekenen. U kunt op ons rekenen. Het Korps is en blijft te allen tijde direct en wereldwijd inzetbaar voor het volledige spectrum van speciale operaties.
Hetzelfde geldt voor de ook hier aanwezige commandant van het Nederlandse Special Operations Command in oprichting, commodore Vlieger ten Haaf. Met de komst van dit operationele hoofdkwartier kunnen we straks nog beter speciale operaties plannen, voorbereiden en uitvoeren. Ik kijk dan ook uit naar onze samenwerking.
Nu wil ik me graag richten tot de mannen en vrouwen van het Korps Commandotroepen. Ons Korps, mijn Korps, commando’s en niet commando’s.
Velen van jullie ken ik goed en ik weet dat een aantal van jullie oprecht geraakt zijn dat ik hier nu sta als jullie Korpscommandant. Ik ben immers één van jullie en opgegroeid binnen dit Korps. Velen van jullie ken ik van diverse missies,  waarbij we zij aan zij hebben geopereerd. Ik kijk dan ook erg uit naar een hernieuwde kennismaking met het Korps.
Maar er is ook werk aan de winkel. The future is unknown, unknowable and constantly changing. Met deze woorden sloot mijn Amerikaanse commandant het academisch jaar af  tijdens mijn studie in de Verenigde staten in 2013. Dit betekent dat de toekomstige operationele omgeving fundamenteel onzeker is.
Het korps Commandotroepen zal zich daarom moeten blijven door-ontwikkelen om gereed te zijn om op te kunnen treden in deze omgeving en gereed te zijn voor een breed scala aan uitdagingen. Zowel in de initiële stadia van een conflict, de zogenaamde pre-conflictfase,  als in het hogere geweldspectrum.
Met een stevig fundament van onze kernwaarden, aangevuld met uitstekend materiaal, goede personele regelingen, de noodzakelijke ondersteunende capaciteiten en in samenwerking met onze partners van de landmacht, van NLMARSOF, de luchtmacht, de BSB en onze inlichtingendienst  gaan we het Korps gereedmaken voor de uitdagingen van morgen en overmorgen.  De ondervulling is hierbij een hardnekkig probleem dat hoog op mijn agenda staat.
De mens staat namelijk centraal, ongeacht de kleur van de baret. Mijn rol in het toekomstbestendig maken van ons Korps is straks vooral richting geven en tijdig besluiten nemen.
Mannen en vrouwen van het Korps Commandotroepen,  dit gaat ons lukken.
Ik wil afsluiten met te markeren dat het me een groot voorrecht is om jullie in de komende jaren in deze rol te mogen dienen,  zoals jullie al jaren het Korps Commandotroepen dienen.  Met alles wat ik heb zal ik me daartoe inspannen.  Jullie kunnen op mij rekenen.  Jullie genieten mijn volste vertrouwen.

Nunc aut Nunquam!!