Korpsdiner

Herdenkingen, tradities en saamhorigheid houden de band tussen de officieren van het Korps Commandotroepen sterk. Het korpsdiner voor de officieren is hier een voorbeeld van.

Vanwege de corona maatregelen heeft het korpsdiner voor de officieren twee jaar niet plaatsgevonden.

 

Dit jaar bestaat het KCT 80 jaar en vanwege deze viering heeft C-KCT besloten het korpsdiner officieren door te laten gaan, de corona maatregelen lieten dit ook toe!

 

Op donderdagavond 17 maart heeft het korpsdiner voor de officieren plaatsgevonden en is het korpsdiner traditioneel gestart met het oud-commandanten overleg op het bureau van C-KCT.

Om 19:15u heet de plaatsvervangend C-KCT, alle officieren aanwezig, van harte welkom uit naam van C-KCT. Na wat huishoudelijke mededingen, een uitleg over de avond en het diner (Indisch) verzoekt plaatsvervangend C-KCT iedereen op te staan en de houding aan te nemen om de overleden officieren te herdenken. De adjudant officier leest de datum, rang en de namen van de overleden officieren voor, gevolgd door een minuut stilte, in totaal werden er 19 namen voorgelezen.

 

Halverwege het diner blikt C-KCT in zijn toespraak terug op de COVID periode, zijn aanstelling als commandant, het 80 jarig bestaan en blikt hij ook vooruit.

 

Het effect van corona op de eenheid is redelijk beperkt gebleven. Het KCT heeft, ondanks de maatregelen, haar taken en opdrachten naar behoren uitgevoerd. C-KCT kijkt vooruit en spreekt over de vorming van het kabinet en de defensie nota 2022, de situatie in de Oekraïne en het effect hiervan op het KCT. Verder benoemd C-KCT, het programma Kamp van Koningsbrugge, de verschillende bijdragen aan uitzendingen en de aankomende reünie. De reünie zal op zaterdag 21 mei a.s. plaatsvinden in het Atik Stadion te Roosendaal. De huidige operationele positie van het KCT laten het niet toe dat de reünie op de kazerne kan plaatsvinden. Ook vanuit operationeel oogpunt en veiligheid zal er ook geen defilé plaatsvinden in Roosendaal. Desalniettemin zal het een geweldige dag worden voor de KCT familie. C-KCT sluit zijn speech af met het voorlezen van het telegram verstuurd aan zijne majesteit de Koning en de reactie hierop, aansluitend brengt hij een toost uit op ons Korps.

 

De organisatie van het korpsdiner officieren 2022 kijkt terug op een geslaagd en heerlijk korpsdiner en dankt de ‘koperblazer’ voor de muzikale omlijsting.