Twee keer zilver en twee keer brons

Op vrijdagochtend 25 juni bleef Opleidings -en Trainingscompagnie Speciale Operaties (OTCSO) na het korpsappel staan voor een bijzonder compagniesappel. Aanleiding voor het bijzonder compagniesappel was de uitreiking van een viertal medailles. De sergeanten-majoor David en Mario ontvingen de zilveren medaille voor langdurige (24 jaar), eerlijke en trouwe dienst en de sergeanten der eerste klasse Jos en Cor mochten de bronzen medaille voor langdurige (12 jaar), eerlijke en trouwe dienst in ontvangst nemen. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van onder andere kolonel Swillens (C-KCT) en adjudant van der Krieken (korpsadjudant).

Wnd C-OTCSO, die de uitreiking verrichtte, citeerde na het opspelden van de medaille een passend gedicht uit “Het Vaandel” een tijdschrift uit 1851 voor onderofficieren. Het gedicht was een lofzang op de ervaren onderofficier, de ruggengraat van het leger:

“Waarde krijgers altemaal

Met dit trouwheids-eermetaal!

‘k Schat u hoog, als steunpilaren

Van het militair gebouw,

Dat gegrondvest is op Trouw

Bij uw zilveren baard en haren

past het ereteken schoon,

’t Is een sieraad voor u jaren,

Uwer grijsheid roem en kroon”

Vervolgens werd ingegaan op de respectieve loopbanen van de vier vers gedecoreerden. Allen hebben diverse functies in het domein van operaties en instructie vervuld en zijn meerdere malen op uitzending geweest. De decoratie is dan ook meer dan verdiend!

De ceremonie werd met het spelen van het Wilhelmus afgesloten. Aansluitend was er gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren.

Het eerste Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst werd in 1825 door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit ingesteld. Het ereteken wordt toegekend in brons voor 12 jaar en in zilver voor 24 jaar dienst. Bij Koninklijk Besluit werd in 1859 ook een gouden medaille ingesteld voor 36 jaar dienst. De medailles waren destijds bedoeld als extra stimulans voor beroepsmilitairen die als korporaal of als onderofficier werkzaam waren.