Pas op de plaats

Terwijl personeel van het KCT in diverse missiegebieden actief is, gunnen op maandag 14 december en dinsdag 15 december jl. de achterblijvers in Roosendaal zich anderhalve dag om even kritisch achterom te kijken, bij te praten en om – voor zover mogelijk – een blik in de (nabije)  toekomst te werpen. Twee maal per jaar organiseert de Korpsstaf voor al het personeel de Korpsinfodagen. Diverse onderwerpen, van militaire veiligheid tot medezeggenschapscommissie, passeren de revue.

 

embleem DCC

Een van de onderwerpen is ook Cyber. Cyber heeft alles met internettechnologie te maken en is een niet meer weg te denken fenomeen. Computersystemen worden dagelijks platgelegd of beïnvloed met alle maatschappelijke of operationele gevolgen van dien. Cyber wordt (inter)nationaal inmiddels als een volwaardig onderdeel van militaire operaties gewaardeerd. Om het Cyber-bewustzijn te vergroten en de (on)mogelijkheden van deze nieuwe capaciteit te schetsen, geeft Commandant Defensie Cyber Commando, brigade-generaal Hans Folmer, een boeiende presentatie.

 

C-KCT, kolonel Swillens, kijkt met een tevreden gevoel terug op hetgeen in de afgelopen periode is bereikt. Het operationeel tempo is onveranderd zeer hoog en de diverse missies lopen voorspoedig. Op personeelsgebied meldt hij dat het Korps volgend jaar volledig gevuld zal zijn. Materiaal blijft onverminderd een aandachtspunt. Slijtage gaat sneller dan verwacht omdat het materiaal naast intensief operationeel gebruik ook nog voor opleidings- en trainingsdoeleinden moet worden ingezet.

 

KD

Om het Korps de komende jaren goed, kwalitatief en kwantitatief, gevuld te houden, blijft actieve werving noodzakelijk. De Sectie Werving Selectie en Communicatie introduceert de nieuwe KCT-documentaire “TF-55’’, die op een haar na gereed  is. De documentaire, gebruikmakend van authentieke operationele  videobeelden uit Uruzgan, beoogt bij te dragen aan betere beeldvorming bij potentiële sollicitanten. Medio volgend jaar zal de documentaire op de defensie website worden aangeboden. Verder wordt een zgn. ‘app’ (toepassing) voor de smartphone geïntroduceerd, die vanaf volgend jaar kandidaten voor de Kennismakingsdagen gericht kan assisteren bij hun voorbereidingen.