De Groene Baret juni 2020 deze week in de bus

Door de corona-maatregelen zijn buitendeurse activiteiten binnen het Korps Commandotroepen momenteel vrijwel nihil. Ook bij de Commandostichting en de COVn zijn veel activiteiten opgeschort. Toch is het de redactie van DGB deze juni-editie 2020 gelukt om een interessant blad samen te stellen met boeiende artikelen.

Zo kunt u lezen over de unieke band van de Purpose Combat Dog en zijn begeleider. Deze (veelal) Mechelse herders zijn getraind om de Operators te ondersteunen. Lees hoe ze getraind worden en verbaas u over het aantal taken dat deze nuttige, trouwe viervoeters samen met hun begeleiders voor hun rekening kunnen nemen. De Multi-Purpose Combat Dogs zijn binnen het SOF-domein inmiddels een onmisbare tool en niet meer weg te denken uit het optreden.

Dit jaar zou op Veteranendag aan het Vaandel van het KCT het opschrift Uruzgan 2006-2007 & Helmand and Kandahar en Uruzgan 2009-2010 worden toegekend. Door de corona-crisis wordt dit naar een latere datum verschoven. In deze editie van DGB kunt u een verslag lezen over de tweede rotatie Task-Force 55 die mede tot deze toekenning heeft geleid. Hieraan werd deelgenomen door de 104 Cotrcie onder leiding van toenmalig majoor Paul. Hij kijkt in dit verslag terug op die periode waar de acties plaatsvonden waarvoor Gijs Tuinman en helikopterpiloot Roy de Ruyter later hun MWO uitgereikt zouden krijgen, maar waar ook Kevin van de Rijdt het leven verloor.

 

‘Commando, wat doe je voor de kost?’ is Steffen Sporry. DGB tekende een boeiend verhaal op over zijn diensttijd bij het KCT, maar vooral over de tijd daarna. Zijn prachtige werk als begeleider van outdoor-events over de hele wereld. De survivaltochten die hij door onherbergzame streken maakte en dat nog steeds doet met zijn vrouw. Maar ook over zijn succesvolle baan als manager van diverse Bever-winkels in Nederland.

Tekenares Kim  van  Kim Defence Drawings tekent Operators. Zo verfijnd en gedetailleerd dat je er naar blijft kijken. DGB had een gesprek met haar over haar werk en hoe zij tot haar kunst komt. Een mooi verhaal over een talentvolle kunstenares.

Verder in deze editie een verslag van werkzaamheden van Commando’s in Afrika en een overzicht van historische eenheden met commando’s. Een overzicht hoe de Commandostichting georganiseerd is en welke werkzaamheden er allemaal door de COS worden uitgevoerd. We brengen onder de aandacht een aantal boeken, online publicaties, films en documentaires over het KCT. Kortom, weer volop leesplezier.

Meer lezen over nieuws, achtergronden en activiteiten van het Korps Commandotroepen en de Commandostichting? Word dan voor €.20,00 per jaar begunstiger van de stichting en ontvang 4 maal per jaar het blad ‘De Groene Baret’. http://www.korpscommandotroepen.nl/stichting/3391-2/