Zilveren medaille

Op 14 juli heeft sergeant-majoor (smi) Dennis op de appelplaats de zilveren medaille voor langdurige (24 jaar), eerlijke en trouwe dienst ontvangen. De uitreiking werd verricht door plv C-KCT, luitenant-kolonel Huub Smeets.

 

Dennis is als dienstplichtige op 13 juli 1992 met lichtingsploeg 92-07 bij KCT opgekomen en dient als korporaal waarnemer-verkenner in 104 Waarnemings- en Verkenningscompagnie. Nagenoeg naadloos aansluitend op zijn dienstplicht wordt hij kort verband vrijwilliger (KVV). Als gevolg van diverse reorganisaties en opschorting van de dienstplicht komt o.a. de categorie KVV te vervallen en maakt kpl Dennis de stap naar Beroeps Bepaalde Tijd (BBT). In deze periode wordt ook 108 Commandotroepen compagnie (Cotrcie) opgericht en pakt hij de kans om aan een nieuw avontuur te beginnen. Van juli 1994 tot en met januari 1995 beleeft Dennis zijn eerste uitzending onder de vlag van UNPROFOR in Bosnië. Het werken in 108 Cotrcie bevalt goed, diverse cursussen en uitzendingen volgen. In september 1995 wordt hij bevorderd tot sergeant. Van 2000 tot en met 2002 dient hij bij 105 Cotrcie. Aansluitend volgt een plaatsing bij de Instrcie en wordt hij wapenspecialist. Er volgen nog vele plaatsingen en opleidingen binnen het Korps en hij wordt in augustus 2010 bevorderd tot smi. Momenteel heeft hij een functie binnen Interservice Kenniscentrum  Speciale Operaties (IKCSO). IKCSO, de denktank voor KCT, speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van doctrine en alle innovaties op materieel gebied.

 

Het eerste Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst werd in 1825 door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit ingesteld. Het ereteken wordt toegekend in brons voor 12 jaar en in zilver voor 24 jaar dienst. Bij Koninklijk Besluit werd in 1859 ook een gouden medaille ingesteld voor 36 jaar dienst. De medailles waren destijds bedoeld als extra stimulans voor beroepsmilitairen die als korporaal of als onderofficier werkzaam waren.