Oprichting ‘Vereniging Reünisten SSVCIE-KCT’

Na de reünie in 2012 ontstond bij een aantal oudgedienden van de Staf, Staf- en Verzorgingscompagnie Korps Commandotroepen het idee om gezamenlijk op te trekken. Eind 2013 werd er in navolging van dit idee een Facebookgroep opgericht. Binnen een maand liep het aantal leden op tot circa 170 en al snel werd besloten om een reünie op poten te zetten. Zo werd in augustus 2014 de eerste reünie gehouden op het terrein van oud-commando Bert Steketee (later tot erelid van de vereniging benoemd). 37 man waren bij deze reünie aanwezig en het werd een groot feest zoals we dat vanouds gewend zijn. Reden genoeg dus om dan ook elk jaar een reünie te houden.

Om een en ander een beetje te kunnen stroomlijnen was 30 maart 2015 de officiële geboorte van de ‘Vereniging Reünisten SSVCIE-KCT’. Lidmaatschap is mogelijk voor iedereen die tenminste zes maanden gediend heeft bij de SSVCIE, groene of blanco baret dragende medewerkers en burgermedewerkers.

Zie ook: www.ssvcie-kct.nl