Bel in ere hersteld

Op dinsdag 21 maart heeft een in de vergetelheid geraakte relikwie uit de ‘oude’ Engelbrecht van Nassaukazerne een prominentere en nuttiger plaats gekregen. Na wat verhuizingen en omzwervingen is de bel weer in ere hersteld en heeft plek gekregen op de appelplaats naast de vlaggenmasten. Wie kent de grote glimmende koperen bel niet die statig naast het wachtverblijf hing? Als je er langs liep daagde het wapperende allemansend je uit om een ruk aan de bel te geven, maar dat liet je wel uit je hoofd. Dagelijks werd de bel door één van de (dienstplichtig) wachthebbenden met zachte hand en nog meer toewijding gepoetst. De onberispelijke staat van de bel, het visitekaartje van de wacht (en dus van het Korps), was zelfs zo belangrijk dat controle daarop in de consignes van de Officier van Kazernepiket (OKP) was opgenomen.

 

 

Functies

Naast mooi te wezen had de bel wel degelijk werk te doen en kende een drietal functies. Op momenten dat de vlag werd gehesen of neergehaald zonder aangetreden troepen werd men met het belsignaal, gegeven door de wachtcommandant (die immers zicht had op de vlaggenmast) geattendeerd op de vlaggenceremonie en kon men tijdig halt houden, front naar de vlag maken en de eregroet brengen. Hetzelfde signaal was ook het teken voor één van de wachthebbenden om de hoofdpoort gesloten te houden voor de duur van de ceremonie. Een tweede functie was om boefjes die dan licht of zwaar arrest hadden zich (in looppas) te laten melden bij de wachtcommandant. Licht arrestanten verbleven buiten de diensturen op hun legeringskamer en zwaar arrestanten zaten hun straf uit op de harde bankjes in de wachtkamer van de tandarts. Op onregelmatige tijden gaf de wachtcommandant een ruk aan de bel en moest je als gestrafte in gezwinde draf je melden bij de wachtcommandant. Na registratie mocht je weer terug. De laatste functie was er één van algemeen alarm. Door een aantal minuten continue luiden van de bel wist iedereen op de gehele kazerne dat er alarm is en er dus iets gaande is.

 

Onbekende modificatie

De bel is na het opnieuw in gebruik nemen van de huidige Engelbrecht van Nassaukazerne, op enig tijdstip weer teruggeplaatst bij de portiersloge. Met de wijzigingen in de Wet Militair Tuchtrecht is het fenomeen ‘arrestant’ al lang verleden tijd en met de komst van mobieltjes met o.a. whatsapp heeft de bel een deel van zijn toegevoegde waarde verloren. Echter de situatie dat de vlag wordt gehesen of wordt neergehaald zonder troepen is nog steeds valide. Een bel bij de portiersloge kan hier niets in betekenen en daarom is besloten de bel, met een mysterieuze en niet te achterhalen modificatie (de toegevoegde tekst: QUSTOS DOMUS), te verplaatsen naar een locatie waar het wel zijn taak goed kan uitvoeren. Ondertussen wordt er druk achter de schermen gewerkt aan een oplossing voor de ‘foute’ tekst.