Over de Historische Collectie Korps Commandotroepen (HC KCT)

Het toen nog zo geheten Commando museum werd op 5 juni 1987 geopend door luitenant-kolonel b.d. J.C. van Woerden. In zijn periode als Korpscommandant was het initiatief genomen tot oprichting van een “commando museum”. Het Korps had tot die tijd wel een vrij grote hoeveelheid “spulletjes” verzameld, maar het was er nooit van gekomen om daar een heus museum mee in te richten.

Met een klap van een KNIL klewang uit de RST periode sloeg luitenant-kolonel Van Woerden een toggle rope uit de No. 2 (Dutch) Troop periode door op een hakblok, afkomstig van de Rucphense Heide. En daarmee was het “Commandomuseum” met de naam “Boons” officieel geopend.

Kapitein b.d. Siem Boons was door de jaren heen de man die de initiatieven tot oprichting van een Commandomuseum levend hield. Tot 2013 hield hij zich als voorzitter van de Commissie Museumbeheer, met zijn commissieleden, bezig met het Commandomuseum. In dat zelfde jaar is de naam “Commando museum” gewijzigd in Historische Collectie Korps Commandotroepen, oftewel HC KCT.

Tot de sloop van de Engelbrecht van Nassaukazerne bezochten vele bezoekers de kleine maar goed verzorgde collectie. Deze geeft een compleet beeld van de diverse periodes in het Korpsbestaan vanaf de oprichting in maart 1942 tot het huidige KCT. De diverse onderdelen c.q. periodes zijn in aparte afdelingen ingericht. Met de sloop van de kazerne was het Commandomuseum genoodzaakt tijdelijk de deuren te sluiten.

Museum siss

In de nieuwe Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal heeft de HC KCT een prominente plaats gekregen in het KEK-gebouw (keuken, eetzaal en kantinegebouw). Na de terugkeer in Roosendaal is de toenmalige commissie hard aan de slag gegaan om de collectie weer op poten te zetten. Door allerlei omstandigheden duurde dat wat langer dan was voorzien, maar op 25 mei 2004 was het dan zover! In het bijzijn van diverse militaire en civiele autoriteiten werd het museum heropend door kolonel b.d. De Jonge en kapitein b.d. Sisselaar.

Museum Jules C 1

Bij de opening werd de plaquette van het archief van de collectie, vernoemd naar aooa b.d. Jules Cadot (die kort voor de opening overleed), onthuld door de geëmotioneerde familieleden van Jules. Jarenlang is hij bezig geweest om met name het foto archief op orde te krijgen. Een gigantisch karwei waarbij hij duizenden foto’s heeft gearchiveerd. Helaas mocht hij de opening van de collectie niet meer meemaken.

Geef een reactie