Eindoefening ‘Black Scorpion’ alles behalve warm

Terwijl Tsjechische en Nederlandse SF-voertuigen de buitenste ring van het besneeuwde Oostdorp op Schietkamp De Harskamp (Veluwe) beveiligen, landen twee Chinooks en zetten razendsnel een commando specops ploeg met hun buitengewoon terreinvaardige quads af. In de periode van 8 t/m 19 februari organiseert staf KCT voor de zevende keer de eindoefening ‘Black Scorpion’ voor de commandotroepencompagnie (cotrcie) en ondersteunende landmachteenheden die binnenkort naar Mali zullen vertrekken i.h.k.v. de VN-missie Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA). ‘Black Scorpion’ beoogt een solide integratie van de speciaal samengestelde taakeenheid, genaamd Special Operations Land Task  Group (SOLTG) SCORPION, in een setting zoals die ook in Mali zal worden beleefd. Helaas heeft de oefenleiding geen grip op de weersomstandigheden en wordt de alles verzengende Malinese hitte vervangen door oer-Hollandse vrieskou.

 

Foto: Defensiekrant
Foto: Defensiekrant

Nieuwe dimensie

Nut en noodzaak van MINUSMA beginnen ondertussen internationaal aandacht te trekken. SOLTG is deze rotatie uitgebreid met een Tsjechische SF-detachement. Ook dit detachement wordt volledig geïntegreerd en aangestuurd door de commandant van de cotrcie. Niet eerder heeft een commandant van een cotrcie de operationele aansturing van buitenlandse SF-eenheden gehad. Met deze vorm van internationale operationele samenwerking betreedt KCT een nieuwe dimensie. Het onderbrengen van een Tsjechische SF-detachement onderstreept tevens het internationale vertrouwen in Nederlandse leiding en ondersteuning.

 

TF Scorpion

Inlichtingen en informatie

Sinds april 2014 maakt Nederland actief deel uit van MINUSMA met als taak de Special Representative en de Force Commander te voorzien van inlichtingen en informatie. SOLTG SCORPION maakt deel uit van de Nederlandse bijdrage en bestaat uit een cotrcie aangevuld met o.a. explosievenopruimingsdeskundigen, verkenners, vuursteun en stafpersoneel van 11 Luchtmobiele Brigade.

Voor videobeelden van ‘Black Scorpion’ zie bericht van Omroep Gelderland.