In Memoriam majoor b.d. Mathieu Jeukens

Wij ontvingen het droeve bericht dat majoor b.d. Mathieu Jeukens 7 januari in de leeftijd van 69 jaar te Roosendaal is overleden.

Mathieu behaalt als dienstplichtig soldaat op 12 juni 1970 zijn groene baret. Als KVV luitenant vervult hij vervolgens gedurende 6 jaar de functie van commandant verbindingspeloton.
Nadat hij in 1975 is aangesteld in beroepsdienst gaat hij naar het 42e bataljon.
In 1980 komt hij terug bij het Korps als commandant van een instructieteam Pantserstorm. In 1983 gaat hij als kapitein naar 420 infanterie-beveiligingscompagnie en wordt aansluitend in 1985 geplaatst bij de 41e brigade. Hiervoor wordt hij tijdelijk tot majoor bevorderd.
In juni 1988 keert Mathieu terug bij het KCT in de functie van commandant Instructiecompagnie. Vanaf dat moment tot aan zijn FLO blijft hij geplaatst bij het Korps en vervult hij diverse functies,  zoals hoofd sectie 3, hoofd sectie 4 en commandant Staf-Stafverzorgings- en instructiecompagnie.
Naast dit alles is hij uitgezonden naar voormalig Joegoslavië, waar hij een functie vervult binnen de staf van CJSOTF te Sarajevo. De laatste niet geringe klus die hij vervulde was de organisatie van de reünie in 1997 en 2002. Op 13 juni 2002 heeft Mathieu in het kader van zijn functioneel leeftijdsontslag afscheid genomen van het leger en van het Korps in het bijzonder.
Hiermee waren zijn bezigheden voor het Korps echter niet ten einde. Mathieu heeft zich gedurende zijn FLO-periode altijd ingezet bij het organiseren en begeleiden van talrijke herdenkingen. Ook in de organisatie van de reünie vond hij zijn plek.
Met het overlijden van majoor b.d. Mathieu Jeukens nemen wij afscheid van een sympathieke commando-officier, die altijd oog had voor de mens.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen alle sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Rust in vrede!