‘Een heuglijk feit is een feit’

Op 06 november jl. werd onder de bezielende (bege-)leiding van Plv C-KCT, lkol Huub Smeets de aftrap gegeven tot het organiseren van de KCT-reünie 2017. Uitgerekend in dat jaar bestaat ons Korps ook nog eens 75 jaar, driekwart eeuw dus. Een bijzonder jubileum!
Wel erg ver vooruit, zult u denken. Maar er is nog een heleboel te regelen voordat het moment daar is, dat hebben vorige reünies ons wel geleerd!
In verband met o.m. deze aankomende reünie, die op 25 maart 2017 gehouden zal worden, is een heuse stichting opgericht: ‘Stichting Commandoreünie’. De stichting zal, met een groot aantal vrijwilligers en met medewerkers van het KCT, vanaf nu alle energie steken in dit 5-jaarlijks terugkerende evenement en er beslist voor zorgen dat het steeds weer een eclatant succes gaat worden.
Te beginnen met deze mededeling wordt ook u op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de organisatie voor dit komende feest.