Commandoreünie 2007

“Het was weer gezellig!” Een opmerking die je veel hoorde na afloop van de vijfjaarlijkse Commandoreünie. Maar liefst meer dan 3500 oud-commando’s uit vele delen van de wereld hadden de reis naar de Engelbrecht van Nassaukazerne aanvaard.

Al vroeg op deze ietwat druilerige en frisse zaterdagochtend dromden de groene baretten samen bij de poort. Bij koffie en een broodje zochten de maten van weleer elkaar op en werden nieuwtjes uitgewisseld. Veel oud-commando’s hebben regelmatig contact met elkaar, maar er zijn er ook die voor het eerst na vele jaren de reunie bezoeken. Na het lichtingsgewijs verzamelen op het sportveld werden de reünisten officieel verwelkomd door Commandant Korps Commandotroepen, kolonel Vollaard, geflankeerd door Chef Defensiestaf generaal Berlijn en de burgemeester van Roosendaal dhr Marijnen. Het onvermijdelijke “Wij zijn jongens …….. etc” had een extra lading door het noodlottige ongeval van kapitein Peterse en de begrafenis die in de week voor de reünie had plaatsgevonden.


Voorafgegaan door diverse muziekkorpsen kon de mars door Roosendaal en het defilé op de Oude Markt beginnen. Het defilé werd afgenomen door generaal Berlijn, dhr Marijnen en kolonel Vollaard met links en rechts naast het podium de speciale militaire- en civiele genodigden. Een prachtig gezicht dat kleurrijke lint, voorafgegaan door het Korpsvaandel met vaandelwacht en een viertal detachementen van het Korps in de verschillende tenuen. Spectaculair was ook het opgetuigde voertuig en de snelle patrouilleboot die in de tocht meereden. Reünisten die slecht ter been waren konden kiezen om het defilé vanaf de tribune bij het defileerpunt te volgen of ze konden meerijden met één van de voertuigen van “Keep them Rolling”. De voertuigen en de tribune waren vol! Gelukkig bleef het droog en kon het massaal toegestroomde publiek genieten van een vlotlopend defilé.

 

 

Na afloop van het defilé werd in het de pas heropende bibliotheek het speciaal ingebonden eerste exemplaar van het jubileumboek door drukker en oud-commando Robert Willms aangeboden aan kolonel Vollaard. Het prachtige fotoboek, dat voornamelijk foto’s bevat van de bekende fotograaf Peter Blok, laat in woord maar vooral beeld de onwikkelingen zien bij het Korps vanaf 1990. Later op de dag kregen alle reünisten een exemplaar mee naar huis.

 

Na terugkeer op de kazerne ging eindelijk de tap open en kregen de sterke verhalen vrij baan. Natuurlijk waren er ook de “static-shows” waarin het optreden en de uitrusting van het huidige Korps getoond werden. Ook de commandoverenigingen grepen de gelegenheid aan om hun doelstellingen aan het publiek duidelijk te maken. De inwendige mens werd niet vergeten en o.a. honderden liters erwtensoep vonden hun weg naar de hongerige magen op deze toch wat frisse dag.

 

 

Al met al wederom een bijzonder geslaagde reünie, die na het einde op de kazerne voor velen nog een vervolg kreeg in de horecagelegenheden in Roosendaal. In het Brabants Nieuwsblad van maandag 26 maart werd de reportage afgesloten met: “Na afloop van het samenzijn op de kazerne, beleefde menig reünist nog plezierige uurtjes in de binnenstad, waar zich – wellicht net door de aanwezigheid van zoveel mannen van stavast – zaterdagavond opmerkelijk weinig incidenten voordeden”.

Complimenten voor alle reünisten en tot over vijf jaar!

Geef een reactie