Herdenking Operatie Infatuate 2015

Na het spektakel in 2014, met door de Voortgezette Commando Opleiding in historische landingsboten van de Stichting Keep them Landing nagespeelde landingen in Vlissingen en Westkapelle, is het dit jaar een herdenking met een soberder karakter voor het Korps Commandotroepen. De gemeente Vlissingen heeft eerder dit jaar ervoor gekozen de bevrijding van Vlissingen in het vervolg te herdenken op een zaterdag die het dichtst bij 1 november ligt, de datum dat de landingen in 1944 plaatsvonden.

Vlissingen, Uncle Beach


Een minder uitgebreide herdenking dus op dinsdag 3 november 2015, bij het Commandomonument op ‘Uncle Beach’ aan de Oranjedijk, maar op eenvoudige wijze toch sfeervol. Een detachement van zo’n 65 oud-commando’s staat aangetreden om de soldaten te eren die tijdens de landing en bij de felle gevechten in de straten van Vlissingen hun leven gaven voor onze vrijheid.
Luitenant-kolonel Gert-Jan van Staveren, waarnemend commandant van het Korps Commandotroepen, schetst in zijn toespraak door middel van enkele voorbeelden uit verhalen en ervaringen van de Nederlandse commando’s de hachelijke situatie waarin de troepen verkeerden en de persoonlijk inzet van de mannen. De vrijheid werd zwaar bevochten.
Ook geestelijk verzorger Marco Spies benadrukt de hoge prijs die tijdens ‘de hel op aarde’, zoals de strijd om Vlissingen werd genoemd, aan gesneuvelden en gewonden betaald moest worden.
Het signaal Taptoe, de kranslegging door lkol Van Staveren en korpsadjudant Cor van der Krieken, de eregroet tijdens de daaropvolgende minuut stilte, alles straalt eerbied uit voor de mannen die hier hun leven lieten. Een bijzondere indruk maakt het defilé van de oud-commando’s langs het monument, waar ieder persoonlijk de eregroet brengt.

Westkapelle, walradartoren en vuurtoren


Na de lunch vindt bij de Walradartoren in Westkapelle het tweede deel van de herdenking plaats.
Ook hier een toespraak door de waarnemend commandant en een zeer op de aanwezige leerlingen van basisschool ‘De Lichtstraal’ gerichte overdenking van geestelijk verzorger Spies.
Wethouder Molenaar, vertegenwoordiger van de gemeente Veere, schetst onder meer het leed dat de Westkapellenaars ondervonden van de bombardementen door de geallieerden om de dijk te vernietigen, maar waarbij Westkapelle bijna volledig van de kaart werd geveegd.
Leerlingen van de Lichtstraal dragen het bloemstuk aan dat wethouder Molenaar legt bij het monument en de krans die ook hier gelegd wordt door de waarnemend commandant en de korpsadjudant.

Bij de vuurtoren is de herdenking, onder leiding van leerkracht Paul Suijk, geheel gericht op de leerlingen van de Lichtstraal. Het thema van deze herdenking is gewijd aan verzetsman Jacob Brasser uit Westkapelle die op 28-jarige leeftijd voor zijn verzetsdaden bij Amersfoort werd gefusilleerd door de Duitse bezetter. Een aantal familieleden van Brasser is aanwezig bij de herdenking en zij leggen een bloemstuk op zijn graf, geëscorteerd door alle leerlingen.
De dag wordt afgesloten met de traditionele nazit in het Jeugdgebouw naast de Moriakerk op de Markt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info over deze begraafplaats te Oosterbeek, Klik hier:
http://airbornearnhem.nl