Herdenken en herinneringen ophalen

Op 16 augustus heeft op de kazerne in Roosendaal de jaarlijkse reünie van Commandovereniging Regiment Speciale Troepen (COV RST) plaatsgehad. De reünisten worden namens Commandant Korps Commandotroepen (C-KCT) welkom geheten door plaatsvervangend C-KCT, luitenant-kolonel Willem Melchers, in de Van Uhmzaal. Voor het officiële gedeelte van de reünie verplaatsen de reünisten zich naar de Korpsappelplaats. Na diverse toespraken volgt het dodenappel en de kranslegging. De herdenking op de appelplaats wordt afgesloten met een defilé langs het monument, door genodigden en veteranen. De reünisten en gasten zoeken weer snel de warmte van de kantine op. Een smakelijke rijsttafel en bezoek aan Historische Collectie (Commandomuseum) zijn welkome onderbrekingen van de geanimeerde gesprekken. Tegen het einde van de middag verlaten de laatste reünisten de kazerne.

 

In COV RST zijn de mannen vertegenwoordigd die in de jaren 1945 t/m 1950 in Nederlands-Indië gediend hebben bij School Opleiding Parachutisten (SOP), 1e Paracompagnie, Depot Speciale Troepen (DST), Korps Speciale Troepen (KST) of Regiment Speciale Troepen (RST). Tot 31 december 2008 waren er twee verenigingen actief, te weten Bond Oud-Parachutisten (BOP, rode baretten) en KST-Reüniecommissie (groene baretten). Met ingang van 1 januari 2009 gaan beide verenigingen samen verder onder de naam COV RST.