De Groene Baret editie juni 2018

In De Groene Baret die deze week is uitgekomen kunt u lezen hoe toenmalig kapitein Werner van den Berg met csm Piet Filius en pelotonssergeant Aad Verhey met een groep van 125 mannen als onderdeel van UNIFIL in in 1980 in Libanon de Libanese regering ondersteunden om haar gezag te herwinnen en de vrede en veiligheid in het grensgebied te herstellen. Daarbij was het ontwapenen van de infiltranten vaak een zenuwslopende affaire en dweilen met de kraan open omdat de infiltranten na ontwapening teruggezonden werden naar hun eigen gebied. Lees over hoe zij slachtoffer werden van de politiek doordat hun waarnemingen van een incident, waarbij 4 Palestijnen gedood werden, om politieke redenen in de doofpot belandde.

In ‘Vrijwilliger aan het woord’ verteld Jack Bakker over de Historische Collectie. Jack is conservator van het museum en verteld met passie hoe hij met nog 7 andere mede-vrijwilligers zorgt dat alles wat bij museum aangeleverd wordt op de juiste wijze wordt tentoongesteld. Zij verzorgen ook de rondleidingen. U kunt alles lezen over hoe het museum recentelijk op de schop is gegaan. De belangstelling voor het museum is de laatste tijd enorm toegenomen en komt uit alle geledingen van de maatschappij.

Lees het boeiende verhaal van 2 oud-commando’s die na 56 jaar voor het eerst hun verhaal in DGB vertellen over hun reddingswerkzaamheden bij de treinramp van Harmelen op 8 januari 1962. Daarbij botsten 2 passagierstreinen op elkaar nadat een van de machinisten een rood sein had gemist. Zij zaten met nog andere dienstplichtige militairen in een van de treinen. Als de hulp op gang komt worden alle passagiers, inclusief de militairen, van de rampplek verwijderd. De beide commando’s wordt gevraagd om te assisteren bij de reddingswerkzaamheden. In de berg verwrongen staal vonden 93 passagiers de dood en werden tientallen gewond.

Natuurlijk in deze DGB de vaste rubriek Commando, wat doe je voor de kost. Hierin kunt u alles lezen over het leven van Winfried Bats die na zijn dienstplicht tijdelijk terugkeerde bij het KCT en in die periode uitzendingen deed. Daarna vond hij na een omweg via verschillende banen uiteindelijk zijn voldoening in het organiseren van RUNFORESTRUN evenementen. Verder verslagen van de SSVcie die naar Schotland gingen waarbij een bezoek aan het commando-monument niet mocht ontbreken, van een buitengewoon korpsappel en van de herdenking in Roosendaal.

Interessant is ook te lezen of KCT mogelijk de oudste eenheid van het Nederlandse leger is, en aanbevolen wordt de aankondiging van het jaarlijkse Koningsschieten bij COV Limburg waaraan iedereen kan meedoen. De Limburgers staan inmiddels bekend als perfecte, gastvrije organisatoren die voor een bourgondisch verloop van het evenement zorgen.

Meer lezen over nieuws, achtergronden en activiteiten van het Korps Commandotroepen en de Commandostichting? Word dan voor €.20,00 per jaar begunstiger van de stichting en ontvang 4 maal per jaar het blad ‘De Groene Baret’. http://www.korpscommandotroepen.nl/stichting/3391-2/