‘Sociale Innovatie’ en Korps Commandotroepen

Op 2 juni organiseerde Commando Luchtstrijdkrachten een bijeenkomst: ‘Sociale Innovatie Dag 2016’. Innovatie wordt over het algemeen aan techniek gekoppeld. Bij sociale innovatie ligt het accent echter op het betrekken van medewerkers bij vraagstukken die spelen binnen een organisatie. Actief gebruik maken van hun ideeën om te verbeteren en te innoveren. Traditioneel komen ideeën vanaf de top of externe adviseurs. Sociale innovatie werkt precies andersom. Binnen organisaties die sociale innovatie inzetten wordt samen met medewerkers naar oplossingen gezocht die de prestaties verbeteren. Het resultaat? Werkbare oplossingen die direct kunnen worden ingezet. Inbreng van de ‘werkvloer’ heeft altijd al een grote rol gespeeld bij het Korps. C-KCT, kolonel Jelte Groen, was één van de gastsprekers en gaf een korte presentatie.

 

Pick Up

Stimuleren en enthousiasmeren

“KCT blijkt sociale innovatie al lang toe te passen. We stimuleren en enthousiasmeren onze mensen in zelfsturing. Onze mensen moeten binnen de Special Forces immers zelfstandig in een missie kunnen opereren. Dus moet onze hele cultuur erop gericht zijn dat medewerkers een missie, met alle daarbij komende verantwoordelijkheden, in alle omstandigheden kunnen uitvoeren. Sociale innovatie komt bij ons dus eigenlijk voort uit noodzaak.”

 

Speciale operaties

“Omdat conflicten dynamischer en complexer zijn geworden, moeten we ook andere eisen aan onszelf stellen. Daarom zijn we genoodzaakt om onszelf te ontwikkelen. Wat ons helpt is dat ons hele team gefocust is op hetzelfde doel, namelijk: speciale operaties wereldwijd.”

 

DCIM101GOPRO

Het werkt

“Bij ons denkt het hele team, van onder tot boven, mee. Dat stimuleren we ook. Tot op het allerlaagste niveau moet iemand in staat zijn in zijn eentje verantwoordelijkheid te nemen, oplossingen te bedenken en die ook uit te voeren. Dat vergt adaptieve en innovatieve medewerkers die flexibel moeten zijn en in alle omstandigheden moeten kunnen nadenken. Maar het werkt. We worden als speciale eenheid redelijk vrij gelaten en beschikken over onze eigen werving en selectie, we hebben de mogelijkheden om zelf mensen op te leiden en beschikken over een eigen kenniscentrum. Daarom kunnen we lessen snel implementeren in onze opleiding en innovatie ook snel toepassen.”

 

treintje in the dark

Investeer!

“Wat ik andere afdelingen zou willen adviseren: investeer in mensen en laat ze meedenken. Vervolgens is het zaak om meer en meer bevoegdheden bij hen neer te leggen. Dat moet je als leidinggevende durven. Natuurlijk hebben leidinggevenden soms meer ervaring, toch gaan we van bovenaf niet opleggen hoe dingen moeten gebeuren. Uiteindelijk moeten we de klus samen klaren.”