Bezoek Heineken

UITNODIGING

De Stichting Fondswerving en – beheer Commandogemeenschap kreeg het prachtige aanbod van het oer-Nederlandse Heineken om haar brouwerij in Zoeterwoude te komen bezichtigen. De opbrengst van de dag komt geheel ten goede aan onze doelstelling. Heineken neemt de kosten voor haar rekening en draagt op die wijze bij aan de SFC. Het aanbod is tot stand gekomen via één van de begunstigers tevens ambassadeur van de SFC, Marcel Kastrop. Marcel is werkzaam bij Proseco, het beveiligingsbedrijf van het Heineken concern.

Het bedrijfsbezoek aan Heineken te Zoeterwoude vindt plaats op donderdag 21 september a.s. van 12.00 tot 17.00. De ontvangst begint met een lunch gevolgd door een programma wat door de SFC en Heineken gezamenlijk wordt ingevuld. Vanaf 16.00 uur is er een afsluitende borrel met uiteraard ook een biertje! Begunstigers van de SFC, leden van De Commandostichting, personeel van het KCT en oud personeel van het KCT kunnen voor €  50,- een bijzonder boeiende middag bijwonen en tegelijkertijd samen met Heineken de SFC versterken.

Aanmelden

Opgave per e-mail onder vermelding van volledige naam en adres bij de secretaris van de SFC

secr-sfc@korpscommandotroepen.nl.

Aanmelden via reguliere post kan eveneens. Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap. Postbus 5011, 4700 KA  Roosendaal.

Betaling van het bedrag op de bankrekening van de SFC: NL88 INGB 0006 9346 15. Uiterlijk 1 september a.s. worden de uitnodigingen met het exacte programma verstuurd aan diegenen waarvan de betaling is ontvangen. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 90 personen. Vol = vol!