KCT mogelijk toch het oudste eenheid van het Nederlandse leger?

Het geschiede in

Slag bij Heiligerlee 1568.

23 mei 1568 wordt volgens de geschiedschrijving vaak de begin datum genoemd van de 80-jarige oorlog. Het was de eerste strijd met de Spanjaarden die in het voordeel uitviel van de Nederlandse opstandelingen. Genaamd: “De slag bij Heiligerlee” (bij Winschoten). Deze strijd geschiedde onder leiding van Lodewijk en Adolf van Oranje, beiden broers van Willem van Oranje. Adolf sneuvelde in deze strijd en wordt nog steeds herdacht in het vierde couplet van ons volkslied. De 80-jarige oorlog is het gevecht voor de vrijheid der Nederlanden op de Spaanse overheersers.

Ons credo

Bij de aanval van deze slag is door de gebroeders van Oranjes het credo: “Nunc aut Nunquam” gebruikt. Het credo van ons Korps. Lodewijk van Oranje gebruikte deze “Nu of Nooit”. Dit is de oudste geschiedkundige verwijzing in de Nederlandse defensie van dit credo. Hiermee is het credo 450 jaar in gebruik. Trots staat het in het logo en het baretembleem van Het Korps Commandotroepen.

Commandostijl

Monument ter herdenking van de Slag bij Heiligerlee

In deze strijd werden commandostijl tactieken gebruikt. Zo werd het Spaanse leger het moeras in gelokt alwaar ze vanuit een hinderlaag werden aangevallen en verslagen. Een zoals bij ons bekende hit en run tactiek. De eerste strijders met de naam Commando deden dit al in Zuid-Afrika tegen de Engelsen (Boerenoorlog). Tevens hadden de “snipers” van 1568 een belangrijk aandeel in de overwinning. De staatsgezinde strijders (Nederland bestond toen nog niet), moesten vechten tegen een overmacht. Iets wat bij Commando’s niet vreemd is. Ook waren de verliezen, 1 op 40, een verhouding die aantoont dat ze de strijd meester waren. Hun succesvolle inzet en kundigheid zijn goede gelijkenissen met nu.

450 jaar

Het is een heugelijk feit om dit jubileum te kunnen memoreren en daarmee vast te kunnen stellen dat ons credo een van de oudste is van de Nederlandse krijgsmacht. Natuurlijk is daarmee niet de claim te leggen op de oudste eenheid van Nederland, maar het geeft wel aan dat “Nu of Nooit” een onverwoestbaar begrip is. In gebruik bij de Nederlandse militaire elite eenheid.

 

Bron:

members.home.nl/m.tettero/watergeuzen/heiligerlee.html

Kroniek van de Opstand in de lage landen, 1555 -1609

Nazatendevries.nl/de slag bij Heiligerlee.html

 

Foto: Wikimedia en Wikipedia