In de september-editie van De Groene Baret komt André Cnossen aan het woord in ‘Commando, wat doe je voor de kost?

Het bijzonder boeiende verhaal van dienstplichtig sergeant André Cnossen kunt u in deze editie lezen. Een carrière die leest als een jongensboek van een knaap die met zijn 16 jaar weet wat hij wil en daar naar handelt en een keuze maakt die hem verder zal helpen in het leven. Hij wil commando worden en maakt dat waar, en daaruit voortvloeiend volgt een glanzende maatschappelijke carrière waarbij hij begint als nachtelijk schoonmaker van treinwagons en middels tussenstappen op de directiezetel belandt.
Het begint met ‘s nachts in de wagons de vloeren, afvalbakken en wc’s schoonmaken. Hij wordt gevraagd om conducteur te worden en gaat daarna als lokettist kaartjes verkopen. Vervolgens wordt hij dienst-indeler van machinisten en conducteurs, waarna hij als teamleider aan zowat alle bloedgroepen binnen de spoorwegen leiding geeft. Hij wordt o.a. met een team vaak op trajecten gezet waar rotzooi verwacht wordt.
André wordt gevraagd om een multi-modaal vervoersbedrijf op te zetten en krijgt de leiding over 150 buschauffeurs en machinisten. Maar daar stop het niet. OV-bedrijf Arriva klopt op de deur waar hij zijn kennis gaat inzetten bij aanbestedingen en implementaties. André wordt er ook verantwoordelijk voor de aanschaf en bouw van nieuwe treinen.
Vervolgens gaat hij naar Engeland om daar een aantal verbeterprojecten rondom logistiek en dienstregeling gestalte te geven, en als dat geregeld is krijgt hij de leiding over veranderingsprocessen binnen een cluster Europese landen.
Zoals vermeldt, een boeiend verhaal dat leest als een jongensboek wat u echt moet lezen. Een prachtig verhaal over een prachtmens.