Vergadering Commandoverenigingen

Op vrijdag 13 november 2015 kwamen de Commandoverenigingen in Roosendaal bijeen voor de halfjaarlijkse onderlinge vergadering, belegd door de Commissie Contact COVn. Naast een complete vertegenwoordiging van de regionale COVn waren ook RST, COWS en CBC aanwezig. Nieuw in het gezelschap was Vereniging Reünisten SSVCIE-KCT (Staf, Staf- Verzorgingscompagnie KCT). De omvangrijke agenda werd nog uitdagender door een tweetal presentaties, resp. van de SFC (Stichting Fondswerving en –beheer Commandogemeenschap) en Monuta. In een gezelschap dat zich buigt over de vraag “Hoe kan ik mijn COV verder uitbouwen” probeerden de fondsenwervers de aanwezigen te overtuigen van de noodzaak om vooral ook de SFC met donaties te ondersteunen, om De Commandostichting op termijn financieel boven water te houden. De presentatie van Monuta verschafte veel duidelijkheid over het protocol van de veteranenuitvaart en de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van de familie. Beide infiltraties brachten door hun tijdsbeslag de agenda onder druk, maar door een strakke planning bleef er voldoende mogelijkheid voor een vruchtbare discussie over relevante zaken als de websites, bevordering onderlinge samenwerking, organisatie van grensoverschrijdende activiteiten en werving onder de jongere lichtingen. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland in het voorjaar van 2016.

Commissie Contact Commandoverenigingen