Eerste Iraakse commando-opleiding van start

Nederlandse instructeurs zijn eergisteren met coalitiepartners begonnen met het opleiden van Special Forces (SF) voor het Iraakse leger.  Majoor Piet van het Korps Commandotroepen: “Bij de commando-opleiding richten we ons op 5 pijlers: fysieke opbouw, mentale training, gevechtsschieten, urban fighting en humanitaire zaken, denk aan oorlogsrecht. Bij urban fighting leren we ze bijvoorbeeld manieren om je slim te bewegen tijdens gevechten in bewoond en verstedelijkt gebied.”

Overleven op slagveld

De deelnemers leren schieten en worden daarnaast lichamelijk en geestelijk voorbereid op SF-operaties. Piet: “We werken aan hun kracht, conditie en zelfverdediging. Daarbij gaan we verder dan bij normale militairen.” Naast de 8-weekse Commando-opleiding krijgen de aankomend Special Forces ook een medische opleiding. Piet: “We leren ze de medische basis. Hoe kan je overleven op het slagveld. Hoe stelp je bijvoorbeeld een bloeding bij een buddy of bij jezelf.”

Gestroomlijnd

De vorige opleiding werd nog gegeven door Iraakse instructeurs. Nederlandse instructeurs en van de coalitie hebben toen goed gekeken wat er beter kon. Piet: “De klassen zijn kleiner en de opleiding is gestroomlijnd door zaken te schrappen die in de praktijk weinig voorkomen, zoals het afdalen per touw uit een helikopter.”

Collega’s in de hoofdstad geven een scherpschutterscursus. In het Noord-Iraakse Erbil leiden Nederlanders Koerdische Peshmerga op voor de strijd tegen ISIS.

Bron: Ministerie van defensie