In Memoriam Kapitein b.d. Joseph Hubertus (Jef) Dresens

Overleden op 18 januari 2015 in de leeftijd van 90 jaar.
Nadat het zuiden van Nederland bevrijd was volgt Jef in de winter van ’44-’45 met het Aanvullingsdetachement No 2 (Dutch) Troop de Commando-opleiding in het Schotse Achnacarry. In het voorjaar van 1945 wordt hij ingezet op het front Moerdijk-Geertruidenberg.

Nadat hij in 1945 in Engeland een opleiding heeft gevolgd tot instructeur vertrekt hij begin 1946 naar voormalig Nederlands-Indië. Na de oprichting van het Depot Speciale Troepen in juni 1946 neemt hij deel aan acties en zorgt als hoofdinstructeur voor de opleiding van nieuwe ‘Groene Baretten’.

Op zijn verzoek volgt medio 1948 eervol ontslag en neemt hij dienst bij een handelsonderneming in Bandoeng. In 1951 keert hij terug naar Nederland. Jef is in 1994 één van de initiatiefnemers van de oprichting van de Vereniging No 2 Dutch Troop, 10 (I.A.) Commando en enige jaren voorzitter. In die jaren organiseert hij ook menige reis voor veteranen en andere oudgedienden naar o.a. Achnacarry en Normandië. Jef was ook een begenadigd schrijver. Vorig jaar nog kwam zijn boek uit ‘Nederlandse Achnacarry Commando’s in oorlogstijd’.

Met het overlijden van Jef Dresens nemen wij afscheid van een beminnelijk en bescheiden man. Volgens bij De Commandostichting bekende gegevens was Jef het laatste nog levende lid van No 2 (Dutch) Troop. De mannen die geschiedenis schreven en altijd een voorbeeld waren voor de generaties commando’s daarna zijn daarmee zelf definitief geschiedenis. Maar wij zullen hen niet vergeten!
Rust in Vrede!

Dresens 3 Jef Dresens 2