KORPSVERJAARDAG 22 MAART 2018

Buitengewoon Korpsappel

Toespraak C-KCT

“Mannen en vrouwen van het Korps Commandotroepen, vandaag staan we stil bij de 76e verjaardag van ons Korps. Een speciaal welkom voor Jessica en familie van Sander Klap, van harte welkom bij dit buitengewone Korps appel, fijn dat jullie, net als vorig jaar, hierbij kunnen zijn. De start van de eerste opleiding van Nederlandse Commando’s in Achnacarry op 22 maart 1942 zien we als de dag van de oprichting van ons Korps. De geslaagden van deze eerste opleiding vormden daarna No. 2 Dutch Troop. In dezelfde periode werd in Ceylon het Korps Insulinde opgericht voor het uitvoeren van Speciale Operaties in Nederlands-Indië. Samen met No. 2 Dutch Troop staat het Korps Insulinde aan de basis van onze Korpscultuur. Een Korpscultuur, gevormd door tijdloze waarden en normen én onze geschiedenis, die gekenmerkt wordt door talloze inzetten. Sommige van deze inzetten hebben geleid tot een opschrift op ons Vaandel. Mogelijk nog dit jaar kunnen we opnieuw krijgsverrichtingen toevoegen aan ons Vaandel in de vorm van een aantal kravatten. Zoals bekend zijn dit de krijgsverrichtingen waar we 2 jaar geleden als Korps de hoogste onderscheiding voor mochten ontvangen. We staan op de Korpsverjaardag stil bij de vele wapenfeiten van het Korps, van de operaties in de Tweede Wereldoorlog, de inzetten in Nederlands-Indië, de deelname aan het Korea Detachement, tot de onafgebroken inzetten en missies vanaf de jaren negentig, inclusief de vele afgeschermde missies.

Het belang van Speciale Eenheden in het algemeen en het KCT in het bijzonder is over de jaren heen alleen maar toegenomen en we zijn continu bezig de meerwaarde van het Korps zeker te stellen, zoals momenteel met onze doorontwikkeling. Naast de successen staan we op onze Korpsverjaardag vooral ook stil bij onze verliezen. Niet alleen bij de Korpsleden die in de strijd zijn gesneuveld, maar ook bij diegenen, die zijn overleden als gevolg van een ongeval in en door de dienst. Alles wat we immers doen als we niet op een missie zijn, is voorbereiden op een volgende missie.
Deze verliezen hebben we in sommige gevallen van nabij gevoeld, waardoor dit buitengewoon Korpsappel hier in Roosendaal een nog specialere betekenis heeft. Ook op andere plaatsen wereldwijd staan commando’s op dit moment hierbij stil.
Gezamenlijk herdenken, speciaal vandaag met de familie van Sander, helpt ons allen in de verwerking van onze verliezen en doet ons opnieuw het belang én de ernst van ons werk beseffen.

Zo meteen na de toespraak van aalmoezenier Marco Spies volgt het Dodenappel. Met dit Dodenappel eren wij hen die het hoogst mogelijke offer brachten. In totaal gaat het om 97 leden van ons Korps.”

Toespraak aalmoezenier Marco Spies.
“Vandaag mag ik waarnemen voor aalmoezenier Javelin Zwakhalen, die door ziekte vandaag niet aanwezig kan zijn, wat ik graag doe aangezien het Korps een warme plaats heeft in mijn hart. Dat geldt voor alle aanwezigen hier. De verbondenheid met ons Korps, is de reden dat we op hier op de kazerne vandaag zo sterk mogelijk staan aangetreden om zo stil te staan bij onze Korpsverjaardag.
Op deze dag denken we ook altijd aan Kevin, wiens geboortedag het is vandaag en we denken natuurlijk ook aan Sander, die vandaag, precies twee jaar geleden helaas is omgekomen tijdens zijn werk. Fijn dat jij Jessica, samen met je kinderen en de familie van Sander aanwezig zijn, bij de andere familie van Sander, zijn én ons Korps.
Meer dan ooit is kameraadschap en het samen dragen van ons Korps belangrijk; ieder heeft daar zijn of haar aandeel in, want dat geldt niet alleen voor commando’s maar ook voor al het ondersteunend personeel, niet groene baret-dragende militairen. Samen vormen we één Korps, één familie. Dat is onze kracht waarmee we tegenslag aankunnen, de uitdagingen van deze tijd aankunnen.
Ik denk dat het vandaag goed is om hierbij stil te staan als we onze overleden commando’s herdenken, dat nl. van ieder van ons het hoogte offer gevraagd kan worden, bij de inzet voor de ander…
‘Het kamp waarin wij leven, staat stijf van stof en zweet. Maar wat wij ook beleven, wij delen lief en leed.’
Het is een strofe uit het commandolied, wat juist kort en krachtig samenvat die belangrijke kenmerken van ons korps, nl. kameraadschap, samen één team/familie vormen en altijd doorgaan. Zo is het altijd geweest vanaf 1942 tot aan de tijd van nu. Dat geeft kracht en inspiratie om onze taak uit te voeren, onder welke omstandigheden dan ook, in de dynamische wereld van nu. Zo kunnen we iedere uitdaging aan…
Dat laat de geschiedenis van ons Korps ons zien, daartoe wordt iedereen opgeroepen opdat we bouwen aan een betere wereld. Maar helaas kost dat ook levens en hen die gestorven zijn willen we vandaag met alle eerbied en respect gedenken.
Als we hen herdenken, ieder jaar opnieuw,  leven ze voort en kunnen we als één familie vandaag, ondanks alles, de oprichting vieren van ons korps, want vreugde en verdriet zitten dicht bij elkaar, dat is zo in het leven en ook in de geschiedenis van ons Korps. Onze Korpsverjaardag zal altijd verbonden zijn met hen die gestorven zijn, in het bijzonder Kevin en Sander, die met deze dag verbonden zijn én blijven. want uiteindelijk, zoals die strofe van het commandolied het al zei:
‘Het kamp waarin wij leven, staat stijf van stof en zweet. Maar wat wij ook beleven, wij delen lief en leed’.”

Nadat het Korps de houding heeft aangenomen, worden alle namen van de sinds 1944 gesneuvelde commando’s en zij die door een dienstongeval zijn omgekomen opgelezen. Een eregroet volgt en de hoornblazer speelt het signaal ‘TAPTOE’. Een minuut stilte wordt in acht genomen. Als de hoornblazer het signaal ‘VOORWAARTS/WILHELMUS’ heeft gegeven, wordt de vlag in top gehesen. C-KCT nodigt iedereen uit in de kantine voor de traditionele koffie of chocomel met een worstenbroodje.

Ook het traditionele Korpsdiner voor de officieren van het Korps heeft weer plaatsgevonden. Altijd weer een bijzondere gebeurtenis waar jong en oud verhalen uitwisselen en genieten van een voortreffelijk diner. C-KCT stond in zijn toespraak uitgebreid stil bij de huidige ontwikkelingen, het vormen van een  Special Operations Command (SOCOM), de hervormingen binnen het KCT en de aandacht in de media.